Hvad kan vi i fællesskab gøre, for at mennesker med demens eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen kan færdes trygt i samfundet? Det spørgsmål besvares bedst af dem, som selv oplever udfordringerne i hverdagen. Derfor inviterer Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, Sydvestjysk Sygehus, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen nu til borgermøder om netop dette emne.

Borgermøder i Esbjerg, Varde og Ribe sætter fokus på, hvad der skal til, for at mennesker med demens eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen kan færdes trygt i samfundet. Foto: Colourbox.

Ekspertviden og de bedste hensigter er godt, men skal en løsning fungere, er det vigtigt også at inddrage hverdagens eksperter, nemlig brugerne. Derfor inviterer Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, Sydvestjysk Sygehus, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen nu til tre borgermøder, der sætter fokus på spørgsmålet: Hvad kan vi i fællesskab gøre, for at mennesker med demens eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen kan færdes trygt i samfundet?

Møderne er en del af et nyt projekt, hvor man lægger vægt på fra starten at inddrage og skabe løsninger sammen med borgere, lokale organisationer og virksomheder. Projektet skal koble eksisterende viden sammen med ny indsamlet viden, vel at mærke set ud fra borgernes perspektiv.

Ser frem til dialog 

– Vi har allerede sat en række initiativer i værk, som skal skabe et mere demensvenligt samfund. Men hvad vil det egentlig sige, at et samfund er demensvenligt? Det vil vi gerne høre borgernes mening om. Derfor griber vi nu tingene an på en ny måde, hvor vi sammen med borgerne vil undersøge, hvordan samfundet kan blive mere inkluderende og trygt at færdes i for mennesker med demens eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen. Vi er overbeviste om, at den bedste vej til at få skabt nogle helt konkrete tiltag er ved at spørge borgerne selv, deres pårørende og de virksomheder og organisationer, som er en del af samfundet, hvor borgerne færdes. Vi glæder os meget til en dialog med dem på de kommende borgermøder, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Også i Varde Kommune ser man frem til at tale om emnet med borgere med demens og pårørende:

– Varde Kommune har i flere år haft fokus på borgere med demens og arbejdet med at være en demensvenlig kommune, og vi er klar til at bygge videre på vores viden og erfaringer. Derfor glæder det os, at vi sammen med vores nabokommuner nu tager det næste skridt og inddrager både borgere og samfundsaktører i det videre arbejde om det demensvenlige samfund, siger Tina Agergaard Hansen, formand for social og sundhedsudvalget i Varde Kommune, og fortsætter:

– I Varde Kommune vægter vi det gode og bæredygtige liv i trygge omgivelser. Et trygt lokalsamfund er en del af dette, og vi glæder os til at tale om emnet med borgere med demens og pårørende til borgermødet i Varde den 21. september.

Det samme gør sig gældende i Fanø Kommune, som opfordrer til at deltage i borgermøderne:

– Projektet sætter fokus på demensvenlighed i praksis. Vi skal alle opleve at være inkluderet i samfundet, det gælder også personer ramt af demens, som bor i et lille øsamfund. Jeg kan kun opfordre alle, der har noget på hjerte om dette vigtige emne, til at deltage i borgermøderne og give sin mening til kende om, hvad der kan gøre hverdagen nemmere for mennesker med demens, siger formand for Social- og sundhedsudvalget i Fanø Kommune, Johan Brink Jensen.

Også på Sydvestjysk Sygehus er interessen stor for at gøre livet lettere for patienter med demens:

– Sundhedsvæsnet har de senere år arbejdet målrettet med forbedringer, der tilgodeser patienter med demens, for at de oplever høj livskvalitet og værdighed. Der er sat initiativer i gang med viden fra den øgede forskning, der er på området. Forskning, som blandt andet har vist, at hvis vi skal lykkes med at være et demensvenligt samfund, er det vigtigt at inkludere og give medbestemmelse til mennesker med demens og deres pårørende. Dertil er det væsentligt, at der etableres samarbejdende netværk om den demensvenlige indsats. Det er derfor helt naturligt, at vi på Sydvestjysk Sygehus er en del af dette projekt, hvor vi på tværs af sektorer interesserer os for patienternes oplevelser og deres ønsker til at gøre deres liv med demens lettere, og at de oplever sig ligeværdige med andre i samfundet, siger Charlotte Mose, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus.

På baggrund af dialogerne på borgermøderne vil projektet sammen med borgere, organisationer og virksomheder udvikle og afprøve indsatser, der gør hverdagen nemmere for mennesker med demens eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen. Det kan for eksempel være indsatser, der handler om kommunikation, indretning eller betaling i butikker og transport, i idrætsforeninger, parker og grønne områder eller på sygehuset og kulturinstitutioner.

Fakta

De tre borgermøder finder sted den 8. september i Esbjerg, den 21. september i Varde og den 12. oktober i Ribe. Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på www.esbjerg.dk/demens.

Projektet har fået midler fra Socialstyrelsen og forløber over to år, fra 2022-2023.

Borgermøder i Esbjerg, Varde og Ribe sætter fokus på, hvad der skal til, for at mennesker med demens eller andre skjulte funktionsnedsættelser i hjernen kan færdes trygt i samfundet. Foto: Colourbox.

Leave a Reply