Nyt koncept for Sommerferiesjov sætter fokus på aktiviteter i foreninger

Fra og med 2021 vil Esbjerg Kommunes Sommerferiesjov tage afsæt i de mange tilbud, som findes i kommunens foreningsliv. Børn og unge fra 0. til 10. klasse får i sommerferien fremover mulighed for at prøve masser af sjove lokale aktiviteter inden for fritid, bevægelse og kultur. Det skal være med til at styrke fællesskaber, foreninger og netværk i kommunen.

Når sommerferien 2021 nærmer sig, kan børn og unge fra 0. til 10. klasse i Esbjerg Kommune igen se frem til Sommerferiesjov. I det omfang coronasituationen tillader det, vil programmet traditionen tro byde på masser af muligheder for at kaste sig ud i sjove aktiviteter. Samtidig bliver der mulighed for at afprøve, om en aktivitet måske kan blive til en ny fritidsinteresse. Fra og med i år tager Sommerferiesjov nemlig afsæt i de lokale foreningers mange tilbud.

Flere skal være en del af fællesskabet

– Vi har i Esbjerg Kommune et rigt og varieret foreningsliv, og det vil vi gerne være med til at styrke, så endnu flere kan være aktive og få del i lokale fællesskaber og netværk. Derfor har vi valgt, at foreningerne fra og med 2021 får mulighed for at spille en endnu mere central rolle i vores tilbud til børn og unge om Sommerferiesjov. Vi har allerede i tidligere år haft et fint samarbejde med mange foreninger, som har budt ind med aktiviteter til programmet for Sommerferiesjov. Det samarbejde udvider vi nu, så Sommerferiesjov fremover bliver bygget op omkring de lokale foreningers tilbud. Jeg håber, at det vil medvirke til, at flere børn og unge får smag for og lyst til at blive en del af foreningslivet, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Esbjerg Idrætsråd bakker op om det nye koncept for Sommerferiesjov, hvor foreningerne kommer til at spille en central rolle:

– Esbjerg Idrætsråd hilser det særdeles velkomment, at idrætsforeningerne får lov at byde ind på sommerferieaktiviteterne. Børnene har været afskåret fra idrætten i lang tid, så dette er en kærkommen lejlighed til at få brugt noget energi. Mange idrætsforeninger er bekymrede for, at det kan blive en svær start, inden medlemmer og frivillige er tilbage og i gang på samme niveau som før nedlukningerne, så det vil helt sikkert give noget gejst at blive en del af kommunens Sommerferiesjov, siger formand for Esbjerg Idrætsråd, Villy Grøn.

Også selvejende og kommunale institutioner i Esbjerg Kommune vil fortsat få mulighed for at byde ind med aktiviteter til Sommerferiesjov, mens busture til aktiviteter uden for kommunegrænsen ikke længere vil være en del af programmet.

Leave a Reply