Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune har sat udviklingen af en sektorplan i gang for kommunes faciliteter til fritids- og idrætslivet. Planen skal give et overblik over alle nuværende faciliteter og sætte retningen for den fremtidige udvikling på området. Den nye plan vil blive til i tæt samarbejde med foreninger, lokalråd og selvejende faciliteter.

En ny plan skal sætte retningen for udviklingen af fritidsfaciliteter i Esbjerg Kommune.

Foto: Esbjerg Kommune.

Fritids- og idrætsfaciliteterne i Esbjerg Kommune danner en vigtig ramme om borgernes sundhed, livskvalitet og mulighed for at være med i fællesskaber og danne netværk, men hvilke faciliteter skal i fremtiden prioriteres for bedst muligt at understøtte borgernes behov? Det spørgsmål skal en ny sektorplan for fritidsfaciliteter i Esbjerg Kommune være med til at besvare.

Bedre styring
– Der er brug for en bedre og mere helhedsorienteret styring, når det gælder udviklingen af Esbjerg Kommunes faciliteter til fritids- og idrætslivet. Derfor sætter Kultur & Fritidsudvalget nu arbejdet i gang, som skal resultere i en ny sektorplan for området. Når vi har fået skabt en status over alle de nuværende faciliteter, ser vi meget frem til at inddrage foreninger, lokalråd, selvejende faciliteter og andre interessenter i det videre arbejde, som skal sætte kursen for fremtidens rammer for fritids- og idrætslivet i kommunen, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, Jakob Lose.

Faciliteterne på fritids- og idrætsområdet i Esbjerg Kommune spænder i dag vidt, lige fra klatrevægge og motocrossbane til boldbaner, klub- og foreningshuse, selvejende fritidscentre og idrætsparker.

Sektorplanen er opdelt i faser, og første fase skal give et samlet overblik over alle faciliteter. Dette arbejde forventes afsluttet i efteråret 2022. Derefter involveres de forskellige aktører. Den endelige plan vil sætte den politiske kurs for udviklingen af området og fungere som et redskab til at prioritere fremtidige forslag om udvikling, nedlæggelse og vedligeholdelse af fritidsfaciliteter i kommunen.

Leave a Reply