Nu kan udvalgte risikogrupper få gratis pneumokokvaccination

0
23

Som en del af et større indsats på vaccinationsområdet kan beboere på plejehjem og særlige udsatte risikogrupper fra i dag blive gratis vaccineret mod pneumokokker.

Foto og materiale: Sundhedsstyrelsen

Infektioner med pneumokokker kan resultere i meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse. Personer med visse kroniske sygdomme er i særlig høj risiko for at udvikle disse alvorlige sygdomme, hvis de bliver smittet med pneumokokbakterier, og fra i dag kan disse grupper blive gratis vaccineret.

Pneumokokvaccinationen er en del af en samlet indsats fra regeringen, der skal beskytte sårbare patienter mod alvorlige infektionssygdomme.

”Når vi tilbyder særligt udsatte grupper gratis vaccination mod pneumokokker, sker det for at beskytte dem mod alvorlig sygdom og for at mindske risikoen for, at sårbare patienter kan blive ramt af en alvorlig pneumokok-infektion samtidig med, at de også er i risiko for et alvorligt COVID-19 forløb under epidemien.” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

Det nye tilbud er sat i gang sammen med en række andre tiltag på vaccinationsområdet, herunder gratis influenzavaccination til sundhedspersonale og kighostevaccination til gravide. Formålet er at mindske udbredelsen af infektionssygdomme blandt risikogrupperne, og dermed beskytte borgerne og samtidig aflaste sundhedsvæsnet under den nuværende COVID-19 epidemi.

Tilhører du en af risikogrupperne, der er omfattet af tilbuddet, kan du blive gratis vaccineret hos din læge. 

Vaccinen tilbydes til mest sårbare først

Fra i dag dækker vaccinationstilbuddet beboere på plejehjem, personer over 65 år med visse kroniske lidelser, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Se en præcisering af de udvalgte risikogrupper via linket nederst i artiklen.

Senere på året forventes tilbuddet at blive udvidet til at omfatte alle, der er fyldt 65 år, samt flere risikogrupper under 65 år. Børn tilbydes allerede pneumokokvaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet.

Vaccinationen er gratis, og Sundhedsstyrelsen vil løbende informere om de næste faser i programmet.

Hvem kan få vaccinen?

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 2. Personer, der er fyldt 65 år, med
  • kronisk lungesygdom
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • kronisk leversygdom
  • kronisk nyresygdom
 3. Personer, som er fyldt 2 år, med
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 4. Personer under 18 år med
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til flere persongrupper under 65 år i særlig risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet i op til fem år mod de typer af pneumokokbakterier, som vaccinen beskytter imod, men det kan variere meget fra person til person.

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse – dem er man ikke beskyttet imod, når man er blevet vaccineret.

Leave a Reply