Norsk firma bringer innovativ grøn teknologi til Esbjerg

0
32

Quantafuel vil etablere sig i Esbjerg og bygge deres første ”full-scale-virksomhed” med godt 60-70 arbejdspladser. Quantafuel kan løse et af verdens store affaldsproblemer, fordi de har udviklet en teknologi, som omdanner affaldsplast til olieprodukter som bruges i produktionen af ny plastik. Første spadestik forventes inden sommer.

Foto: Esbjerg Kommune

Illustration af Quantafuel.
Illustration af Quantafuel.

Quantafuel har netop har netop underskrevet en eksklusiv køberet på ca. 140.000 m2 jord i et erhvervsområde i Esbjerg. Til foråret forventer virksomheden at begynde at bygge en ny fabrik, som omdanner affaldsplast til fx nafta. Det kan så genbruges i plastindustrien, og dermed øges andelen af genanvendt materiale i ny plast.

Godt og grønt match

Den stærke infrastruktur omkring Esbjerg har spillet en afgørende rolle i beslutningsprocessen, da den rette placering til den kommende fabrik skulle vælges. Med beliggenheden på Veldbæk Industrivej ved Måde får Quantafuel opfyldt ønsket om at være tæt på en stor international havn. Udover Esbjerg Havn var jernbanen og den direkte motorvejsadgang også vigtige parametre.

Med til billedet hører også, at Esbjerg Kommune har sat et ambitiøst mål om at være en CO2-neutral kommune i 2030. Quantafuels forretningsmodel passer godt til den bæredygtige EnergiMetropol, og derfor glæder borgmester Jesper Frost Rasmussen sig over at byde Quantafuel velkommen.

”Selvfølgelig hører en virksomhed som Quantafuel hjemme i Esbjerg. Vi har flere virksomheder indenfor plastindustrien, og Quantafuel bidrager med en unik profil som bunder i den cirkulære økonomi. Netop bæredygtighedsaspektet er noget, som flere og flere af vores lokale virksomheder arbejder aktivt med”, siger Jesper Frost Rasmussen og løfter sløret for den intensive proces:

”Fra den første henvendelse har Quantafuel været sporet ind på mulighederne i Esbjerg, og vores taskforce-model har endnu engang vist sig yderst effektiv. På kort tid har vi identificeret et godt areal og undersøgt, om virksomhedens ønsker stemmer overens med det, som vi kan tilbyde. Arbejdet med de nødvendige godkendelser er i samarbejde med Quantafuels rådgiver allerede fastlagt i en tidsplan.”

Spadestik inden sommer

Arbejdet med miljøkonsekvensrapport, miljøgodkendelse og byggetilladelse er netop gået i gang. Da det er kendte processer, forventes de at forløbe gnidningsløst, så byggeriet af den nye fabrik kan gå i gang inden sommer næste år. Når byggeriet står færdigt, skaber Quantafuel mellem 60-70 nye arbejdspladser i Esbjerg.

”Etter en bred screening av nesten 100 mulige tomter i Danmark falt valget på Esbjerg og tomten i Veldbæk. Tomten er stor nok til å gi oss fleksibilitet ved utforming av vårt nye anlegg og Esbjerg ligger strategisk plassert i forhold til internasjonal logistikk. Det har også vært viktig at Esbjerg Kommune har stilt opp med riktige ressurser for å få til en hurtig saksgang. Når fabrikken står ferdig vil dette bli et utstillingsvindu av vår ledende teknologi innen kjemisk resirkulering av plast til resten av verden, og sannsynligvis også tiltrekke seg andre relaterte virksomheter. Det har også vært viktig for Quantafuel å etablere seg i et område med tilgang til kvalifisert arbeidskraft fra prosessindustri”, siger Quantafuel’s projektleder for udbygning, Erik Rynning.

Det er målet, at fabrikken skal forarbejde 80.000 ton plastmateriale om året. Quantafuel er i gang med at industrialisere og standardisere teknologien, der skal være omdrejningspunktet i Esbjerg. På sigt skal det færdige byggeri danne grundlag for et standard-design, der kan bruges andre steder i Europa, hvor der også er brug for at genanvende plast.

Fakta om Quantafuel

Det kommende anlæg i Esbjerg vil kunne bearbejde 80.000 tons affaldsplast om året. Anlægget udgør en samlet investering på over 100 mio. euro. og vil betyde omkring 60-70 nye arbejdspladser.

Quantafuel har til formål at stoppe spild og fremme bæredygtig håndtering af Jordens ressourcer. Firmaet fra Norge har udviklet deres teknologier gennem mere end 10 år, Ved at konvertere næsten alle former for plastaffald til miljøvenlige brændsler og kemikalier, bidrager Quantafuel væsentligt til at nedbringe forurening og emissioner og samtidig skabe jobs lokalt. Quantafuels første europæiske anlæg er beliggende i Greenlab’s grønne industripark i Skive.

Leave a Reply