Med Musikhuset Esbjerg som en driftssikker og stabil operatør vil der på et nyt rytmisk spillested i Gasværksgade blive rettet et stærkt fokus på både vækstlaget og de unges kultur. Derfor har Kultur & Fritidsudvalget nu givet forvaltningen mandat til at forhandle med musikhuset om en endelig aftale.

Esbjerg Kommune går videre med Musikhuset Esbjerg i forhandlingerne om igen at få musikken til at spille på det tidligere spillested Tobakken. Det har et enigt Kultur & Fritidsudvalg besluttet efter at have drøftet mulighederne og fået en ekstern juridisk vurdering af situationen.

Efter flere arbejdsmøder er Esbjerg Kommune og Musikhuset Esbjerg godt på vej med rammerne for en endelig aftale, og juridisk er det afklaret, at driften af spillestedet ikke skal sendes i udbud, efter at kommunen for nyligt har fået nye, men dog ukonkrete tilkendegivelser fra aktører med mulig interesse for at drive spillestedet.

I aftalen med musikhuset vil såvel vækstlaget som de unges kultur få stillet en række gratisdage til rådighed, så de i samarbejde med Tobakken kan afholde deres egne arrangementer. Konkret vil Tobakkens personale hjælpe foreningerne med bl.a. teknik på spillestedet, booking og markedsføring. Samtidig vil der blive etableret et forum, hvor bl.a. repræsentanter fra foreningerne mødes med Tobakken for hele tiden at holde opmærksomheden rettet mod mulighederne for udvikling. Esbjerg Kommune vil inden længe indkalde til et indledende møde med foreningerne og Musikhuset Esbjerg/Tobakken, hvor rammerne for samarbejdet kan drøftes.

Alsidigt rytmisk program og højt ambitionsniveau

Kunstnerisk skal Musikhuset Esbjerg på det nye spillested sikre et alsidigt program med rytmiske koncerter og arrangementer, der tilgodeser både det brede publikum og de mere smalle genrer med fokus på det yngre publikum.

For at sikre det allerbedste setup bag det nye spillested, har Kultur & Fritidsudvalget ønsket, at Musikhuset Esbjergs bestyrelse bliver suppleret med en eller flere personer, der har kompetencer og erfaring med drift af et rytmisk spillested.

For at fastsætte tilskudsstørrelsen fra Esbjerg Kommune side, vil der årligt være drøftelser af ambitionsniveauet.

Frisk start for musiklivet

I 2024 vil spillestedet skulle slå tonen an med et mindre antal arrangementer, og først fra næste år vil det være muligt at skrue op for bookingerne, så kommunens mange musikelskere fra anden halvdel af 2025 kan gå til koncert på et fuldt kørende spillested.

”Vores ambition er fortsat at sikre mest mulig musik og kultur til borgerne, men vi må erkende, at det kan tage tid at komme helt op i gear på Tobakken. Derfor vil ambitionerne og mulighederne for at accelerere aktiviteterne naturligvis også afspejle sig i tilskuddet. Nu ser vi frem til at følge de videre forhandlinger med Musikhuset Esbjerg, som vi alle kender som en driftssikker og stabil operatør, der kan få et moderne kulturhus til at leve og udvikle sig, og vi er helt sikkert mange, der glæder os til en frisk start for musiklivet her i Esbjerg,” siger Jakob Lose.

Leave a Reply