Foto: Presse

Sammen med to medlemmer fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for hhv. scenekunst og musik skal hun uddele stipendier til særligt kreative og talentfulde unge over hele landet.
Statens Kunstfond og kulturministeren står bag initiativet, der skal nære talent og kreativitet og styrke kunstens fødekæder. Modige kunstneriske talenter mellem 13 og 17 år, som har lyst til at udforske kunstneriske processer, udvikle egne kunstneriske evner og inspirere jævnaldrende gennem kunsten, kan ansøge om et stipendium. Foreløbig skal der uddeles 100 stipendier à 10.000 kr. – i alt 1 million til kunstneriske unge med store drømme.
Christiane Finsen siger selv: ”Det er en både vigtig og meget lystfyldt opgave, jeg med Drømmestipendier er blevet betroet – for hvem vil ikke gerne være med til at gøre unges drømme til virkelighed og samtidig hjælpe de kunstnere, der i fremtiden skal inspirere os alle sammen, afgørende på vej?!”
Hun fortsætter: ”Esbjerg Kunstmuseum har gennem mange år været foregangsmuseum inden for formidling til og med børn og unge. Samtidig har vi vedholdende udforsket tværæstetiske krydsfelter i samarbejde med eksterne kapaciteter fra helt andre fag og kunstarter end billedkunsten. Denne ballast vil jeg uden tvivl kunne bruge aktivt i arbejdet med drømmestipendierne.”
Fakta: Med Drømmestipendier får de unge kunstneriske talenter mulighed for at søge om støtte til f.eks. at realisere et specifikt projekt, en udgivelse, en koncert, tage på en studietur eller deltage i et særligt mentorforløb eller en masterclass. Drømmestipendierne henvender sig således til unge, der allerede har opbygget evner og færdigheder inden for en eller flere kunstarter. Den unge skal ansøge sammen med en samarbejdspartner, der f.eks. kan være den lokale kulturskole, musikskole, dramaskole, billedskole, filmskole, animationsskole, forfatterskole, ungdomsskole eller andre lignende institutioner og foreninger – eller i samarbejde med private undervisere inden for de kunstneriske fag.
Ansøgningsfrist: 27. oktober.
Læs mere om Drømmestipendierne her:
Presse: https://www.kunst.dk/nyt-stipendium-til-unge-giver-frit-loeb-for-droemmene
Pulje: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/droemmestipendier-stipendier-til-talentudvikling
Baggrund: Museumsinspektør Christiane Finsen fra Esbjerg Kunstmuseum indtrådte i Statens Kunstfonds Projektstøt- teudvalg for Billedkunst den 1. april i år. Hun afløste direktør ved Skagens Museer, Lisette Vind Ebbesen, der trådte ud af udvalget for at indtræde i Ny Carlsbergfondets bestyrelse.
Med udpegningen af Christiane Finsen er det anden gang, Esbjerg Kunstmuseum er repræsenteret i dette udvalgs- arbejde. Museets direktør Inge Merete Kjeldgaard sad således i et tilsvarende udvalg fra 2011 til og med 2013.
Læs mere om Projektstøtteudvalget for Billedkunst her:
https://www.kunst.dk/om-os/moed-udvalgene/projekt-udvalg-billedkunst

Leave a Reply