Museumsinspektør, mag.art. Christiane Finsen er udpeget som Danmarks billedkunstsagkyndige i Nordisk Kulturfond for perioden 2023-2025.

Nordisk Kulturfond har siden 1966 arbejdet med at fremme det kulturelle samarbejde mellem alle de Nordiske lande og uddeler årligt ca. 30 millioner kroner. Fonden er et selvstændigt organ med tilknytning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. En erklæret mission er at stimulere udviklingen af kunst- og kulturlivet i Norden i en global kontekst gennem formidling af viden, opbygning af netværk og økonomisk projektstøtte til kunstnere og kulturaktører.

Som Danmarks kunstsagkyndige skal Christiane Finsen primært vurdere ansøgninger og indstille projekter til fondens direktion. Dertil kommer bidrag til den strategiske udvikling af fonden og dens støtteprogrammer. Christianes fokus bliver inden for områder med relation til billedkunst, herunder også tværæstetiske satsninger og kulturpolitiske spørgsmål.

Christiane siger selv: ”Jeg glæder mig virkelig meget til at komme i gang med arbejdet. Det er en spændende udfordring, der venter. Jeg vil helt sikkert kunne bruge de forskellige erfaringer, jeg har – ikke alene fra arbejdet med kunstneriske projekter i mit daglige arbejde på Esbjerg Kunstmuseum, men også fra min tid som medlem af Projektstøtteudvalget for billedkunst i Statens Kunstfond. Samtidig vil mit engagement i Nordisk Kulturfond med garanti give mange nye og lærerige indsigter.” 

Gruppen af sagkyndige består af 22personer med tilknytning til Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Åland. Sagkyndigsystemet bygger på treårige kontrakter og en rotationsordning, hvor kunstområderne skifter fra land til land. Alle lande har således ikke permanent en sagkyndig repræsentant inden for alle kunstfaglige felter. De sagkyndige indstilles af de nationale kulturmyndigheder – i Danmark Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om Nordisk Kulturfond, dens organisering og satsningsområder her: https://www.nordiskkulturfond.org/

Foto: Privat

 

Leave a Reply