Møde om Karateprojektet

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune har netop haft et godt og konstruktivt dialogmøde med Esbjerg Karateklub om beskæftigelsestilbuddet Karateprojektet.

Esbjerg Karateklub har i dag fremlagt deres handleplan for, hvordan de fremover vil sikre, at deres Karateprojekt – hvor de hjælper uddannelsesparate borgere i Esbjerg Kommune i beskæftigelse – også fremover hjælper borgerne i beskæftigelse.

Det sker efter, at Esbjerg Kommune har modtaget en håndfuld klager fra borgere, der tidligere har været tilknyttet projektet.

Derfor har Socialtilsyn Syd på vegne af Esbjerg Kommune set på beskæftigelsestilbuddet, Karateprojektet. Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet i høj grad har den fornødne kvalitet for at hjælpe borgerne, men at der er fokuspunkter, som karateklubben og Esbjerg Kommune kan arbejde videre med.

Derfor var Esbjerg Karateklub i dag inviteret til dialogmøde med både Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune.

Og mødet var godt og konstruktivt, vurderer formændene for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) og Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF):

–      Det var et godt møde, hvor vi fik præsenteret Esbjerg Karateklubs handleplan. Vi fik stillet mange opklarende spørgsmål. Så alt i alt ser vi det som et godt og konstruktivt møde, fortæller Henrik Vallø, formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdet fortsætter

Der blev ikke truffet nogle beslutning for Karateprojektets fremtid på dialogmødet i dag, fortæller Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familieudvalget:

–      Nu trækker vi os som udvalg tilbage og kigger nærmere på handleplanen, og så behandler vi sagen igen på næste udvalgsmøde, siger Diana Mose Olsen.

___________________________________________________________________

FAKTA

Karateprojektet

Karateprojektet, som er et beskæftigelsestilbud målrettet primært aktivitetsparate og sekundært uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tilbuddet udbydes af Uddannelseshuset i samarbejde med Esbjerg Karateklub. Herudover har Familierådgivningen adgang til at benytte 4 pladser.

Klagerne
Dialogmødet mellem de to udvalg og Karateklubben er kommet i stand, efter Jobcenter Esbjerg og Familierådgivningen hver har modtaget en klage over karateprojektet i efteråret 2020. Efterfølgende er der modtaget yderligere to klager i jobcentret og en klage i Familierådgivningen fra borgere, som tidligere har været tilknyttet Karateprojektet.


http://www.esbjerg.dk

Leave a Reply