Lev har netop lanceret en ny hjemmeside, der skal bidrage til at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap. Sammendigitalt.dk er navnet på den nye hjemmeside, der har fået støtte fra de midler som Folketinget afsatte til coronarelaterede initiativer på det sociale område. Et vigtigt tiltag i kampen mod ensomhed, pointerer Anni Sørensen – formand for Lev.

Corona-krisen har medført, at mange har følt sig ensomme eller isolerede, men for mennesker med udviklingshandicap har det været ekstra udfordrende, både fordi mange bosteder har været – og stadig er – underlagt besøgsrestriktioner i større eller mindre grad, men også fordi det kan være svært at forstå, hvorfor mor, far eller vennerne pludselig ikke kommer på besøg.

Problemet med ensomhed og isolation for mennesker med udviklingshandicap er dog på ingen måde nyt, men det er blevet væsentligt større og meget tydeligere i kraft af epidemien. Derfor vedtog et enigt Folketing at afsætte midler til blandt andre Lev for at gøre noget ved ensomhedsproblematikken.

Resultatet er hjemmesiden www.sammendigitalt.dk, der fortæller om nogle af de mange digitale kommunikationsværktøjer, der findes.

Bidrag til bekæmpelse af ensomhed
SammenDigitalt.dk er målrettet pårørende, som måske ikke er så vante med brugen af sociale og digitale medier. Men også pædagogisk personale, der kan have en udfordring i forhold til at støtte med kommunikationen og at hjælpe med at holde de sociale kontakter ved lige.

Med digitale kommunikationsværktøjer får mange flere mulighed for at holde kontakten med deres pårørende og bekendte med udviklingshandicap – og det gælder faktisk begge veje. For at så mange som muligt kan være med, er værktøjerne, der beskrives på siden, nogle alment kendte, gratis og ikke mindst simple at bruge. Digitale kommunikationsværktøjer spiller en vigtig rolle for Levs målgruppe – både nu og fremover, påpeger Anni Sørensen – formand for Lev.

– I disse coronatider, hvor der fortsat er stramme besøgsrestriktioner på bosteder, kan de digitale kommunikationsværktøjer gøre en stor forskel for at bekæmpe isolationsfølelse og ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap. Nok ikke for alle, men for mange flere end dem, der allerede benytter disse værktøjer. Selvfølgelig kan de digitale værktøjer ikke erstatte de fysiske besøg, men de kan være et nyttigt supplement. Og også fremover kan dette supplement bidrage til at mindske ensomhed blandt Levs målgruppe.

Leave a Reply