Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune ønsker at se på, om man bredt kan fjerne overflødige regler, så det administrativt bliver lettere at være forening. Derfor sættes nu en kortlægning i gang af foreningernes behov for afbureaukratisering. Kortlægningen vil ske i et tæt samarbejde mellem foreningslivet og kommunen.Esbjerg Kommune vil sammen med repræsentanter for foreningslivet se nærmere på, hvordan det administrativt kan gøres nemmere at være forening i kommunen.

Foto: Esbjerg Kommune.

Foreninger i Esbjerg Kommune oplever bureaukratiske byrder i form af regler og administrative krav såvel i mødet med kommunen som med banker og lovgivningen generelt. Det fremgår blandt andet af en undersøgelse, som Esbjerg Idrætsråd har gennemført blandt sine medlemmer. Derfor har Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg besluttet at kortlægge foreningernes behov for afbureaukratisering. Målet er finde ud af, hvor der er brug for at fjerne eller forenkle regler og krav til foreningerne og dermed gøre hverdagen i foreningerne nemmere.

Understøtter foreningslivet

– Fritids- og idrætslivet i Esbjerg Kommune danner en vigtig ramme om borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet, og som kommune vil vi gøre vores bedste for at understøtte dette vigtige arbejde. Derfor ønsker vi fra politisk side at se på, om vi f.eks. kan fjerne overflødige regler. Det er ikke sikkert, at vi kan løse alle foreningernes administrative udfordringer, men vi vil sammen med repræsentanter for foreningslivet sætte en proces i gang, hvor vi tager en bred drøftelse af, hvor vi kan gøre livet lettere for foreningerne, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, Jakob Lose.

Behovet for at se på en forenkling af regler og administrative krav på foreningsområdet understreges også af konklusionerne i en landsdækkende rapport fra Kulturministeriet, Foreningers bureaukratiske byrder, som udkom i september 2022.

Er i gang

Esbjerg Kommune har derfor nu sat en proces i gang, som skal kortlægge foreningernes behov for afbureaukratisering nærmere. Det vil ske både i form af arbejdsgruppemøder med repræsentanter for foreningslivet og kommunen og via interviews med foreningerne.

Det første møde i en arbejdsgruppe har allerede fundet sted. Her var repræsentanter for Esbjerg Idrætsråd, Fritidskulturelt samråd, Rådet for amatørteater, DGI, SEPE og Ribe Fritidscenter inviteret til at deltage. Kultur & Fritidsudvalget følger processen tæt. Formand for Kultur & Fritidsudvalget, Jakob Lose, deltager derfor i arbejdsgruppemøderne som observatør.

Formand for Esbjerg Idrætsråd, Helle Rohde Pedersen, glæder sig over udvalgets initiativ:

– Vi er glade for, at der nu bliver sat fokus på foreningernes behov for afbureaukratisering. Vi ser frem til fortsat at bidrage til samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen i den proces, som nu er sat i gang, og som vi har store forventninger til, siger Helle Rohde Pedersen.

Kortlægningen forventes klar i marts 2023. Derefter vil Kultur & Fritidsudvalget tage stilling til, hvad der kan og skal arbejdes videre med.

Leave a Reply