Landmænd kan få lov til at vande mere

Esbjerg Kommune tilbyder landmænd mere vand til markvanding, hvis de allerede nu har opbrugt en stor del af deres tilladte vandmængde.    
Esbjerg Kommune har besluttet at gøre det til en permanent ordning, at landmænd kan søge om mere vand til markvanding, hvis de kan dokumentere et højt vandforbrug i det pågældende år. Udvidelsen vil kun blive givet i de områder, hvor de almene vandværker, naturen og vandløbene ikke vil blive negativt påvirket, og udvidelsen vil kun være gyldig i et år.  
“- Det tørre vejr gør, at der lige nu kan være opstået et markant behov for yderligere markvand. Derfor vil vi gerne hjælpe disse landmænd. Det vil dog ikke være muligt at hjælpe alle, idet der også skal være vand til vandværkerne, naturen og naboens vandindvinding”, siger formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini.  
For at få lov til at indvinde mere vand skal den enkelte landmand have opbrugt minimum ca. 70 procent af sin vandindvindingstilladelse i år og sende en ansøgning til Esbjerg Kommune. Læs mere, og hent et ansøgningsskema på: www.esbjerg.dk.  

Esbjerg Kommune vil behandle ansøgninger om ekstra vandmængder hurtigst muligt.    

Leave a Reply