Læserbrev: Minksituationen

Oppositionen spilder hasard med rigets, og den globale helbredssikkerhed, ved at tage den yderst alvorlige smittespredning af COVID-19, gennem mink, som gidsel, ved populistisk at gøre sig synlig, fuldstændig uden tanke for, at Danmark befinder sig i en krisetilstand, og de skader det kan påføre danskerne, og Danmarks omdømme, ved at lave benspænd for den af sundhedsmyndighederne, og dansk industri´s anbefalede inddæmning af det uforudsigelige virus, hvor hurtigheden er en vigtig faktor.

Oppositionen sinker udførelsen, ved at finde spækker i grundloven paragraf 73, som gør ejendomsretten ukrænkelig, og hvor ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden, hvor almenvellet kræver det. Regeringen og embedsværket, har ikke været opmærksom på at de endnu ikke, men med tendensen snart smittede mink, ikke er omfattet af almenvellet. 

Ansvarligheden må ændre den usikkerhed, ved hurtigt at vedtage en lov som gør det mulig at aflive samtlige mink,

Derefter må der gives minkavlerne en erstatning som skal afspejles i at minkbranchen de sidste 7 år har oplevet et fald i eksporten på 63%, og ansatte fra 6000 til 2.800, på grund af øget konkurrence fra Rusland og Kina, og butikskæder, og modehuse fravælger dyrepelse pga større dyrevelfærdsbevidsthed.  

Med venlig hilsen

Svend Åge Kjærsgaard Møller

Grønlandsparken 30 A

6715 Esbjerg N.

Leave a Reply