I 2013 indgik den daværende socialdemokratiske regering en fremtidsplan for det danske jernbanenet med Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Foto: Kronborg

Men nu er Dansk Folkeparti sprunget fra aftalen, og V, K, LA og DF er klar til at lægge timemodellen i graven. Problematisk, mener Anders Kronborg, der er Socialdemokratiets folketingskandidat i Esbjerg Bykreds.

Onsdag fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti en længe ventet transportaftale med investeringer i blandt andet nye motorveje, broer og togstrækninger for i alt 110 milliarder kroner. Men på trods af et trecifret milliardbeløb til transportsektoren, så er det ikke alt, der er fryd og gammen. Det har store negative konsekvenser for Esbjerg-områdets udvikling, at timemodellen sløjfes.

”Med den nye transportaftale lægger regeringen og Dansk Folkeparti timemodellen for togdriften mellem Danmarks største byer endegyldigt i graven. Det er skidt for Esbjerg og for hele Sydvestjylland, at de borgerlige partier ikke er mere villige og opsatte på at investere i den offentlige transport mellem Esbjerg og de andre større byer i Danmark. Det vil sige en times rejsetid i tog på strækningerne Esbjerg-Odense, Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København er blevet skrinlagt,” siger Socialdemokratiets folketingskandidat i Esbjerg Bykreds, Anders Kronborg.

Som folketingskandidat for Esbjerg Bykreds opfordrer Anders Kronborg nu toneangivende Venstre-folk, herunder bl.a. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, og regionsrådsformand, Stephanie Lose, til at kæmpe yderligere for timemodellen og markere utilfredshed overfor regeringen og Dansk Folkepartis beslutning. Der har tidligere været fælles og bred politisk opbakning til vigtigheden af timemodellen hos partierne i Esbjerg.

6-by borgmestre har tidligere og meget klart tilkendegivet på vegne af deres kommuner, at timemodellen vil binde landet bedre sammen og bidrage til vækst.

”Jeg vil være ærgerlig over, hvis de lokale Venstre-folk tager mere hensyn til partilinjen end en god og fleksibel offentlig transport for esbjergenserne. Forliget er en begmand til alle de pendlere, der havde set frem til hurtigere togfart mellem fx Esbjerg og København. Jeg tror derfor også lokale venstre-folk vil være enige i at give kritik til regeringen og Dansk Folkeparti, fordi de tager et opgør med togfondens timeplan. Vores by bliver endnu engang ladt i stikken af regeringen.” afslutter Anders Kronborg.

Leave a Reply