Som lokal erhvervsdrivende har du rent faktisk mulighed for byde på de udbud som Esbjerg Kommune sender ud. Udbudspanelets opgave er at øge dialogen mellem det lokale erhvervsliv og kommunen, således at de lokale virksomheder får nemmere ved at afgive tilbud på de offentlige udbud.

Her kommer en række eksempler på hvilke opgaver der i øjeblikket ligger i udbud hos Esbjerg Kommune:

  • Indkøb af havsalt til glatførebekæmpelse til Esbjerg Kommunes Entreprenør.

  • Indkøb af specialkørsel, læge- og speciallægekørsel samt genoptræningskørsel til samtlige ordregivers enheder og institutioner.

  • Esbjerg Kommune forventer at udbyde lovpligtig kommunal rottebekæmpelse i landzone.

  • Levering af licenser til Esbjerg Kommunes infrastruktur for geografisk information (GIS, Serverside) og dele af klientlicenserne.

Er du blevet nysgerrig? Så slå vejen forbi www.udbudspanelet.dk og se hvad de kan gøre for at ruste dig til opgaven.

Leave a Reply