Invitation til at deltage i indvielsen af den nye stiforbindelse mandag den 14. september kl. 13.

0
109

I løbet af sommeren er stiforbindelsen blevet udbygget, så det er nemmere at bevæge sig sikkert til fods eller på cykel mellem Sønderris og Guldager. Mens der er blevet lavet mere sti, så er forbindelsesleddet den nye stitunnel under Tarphagevej. Det tog kun tre uger at etablere den nye tunnel.

Grafik: Esbjerg Kommune

Det er netop her, at formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen vil indvie forbindelsen mandag den 14. september kl. 13. Her er lokalrådene og andre interessenter inviteret til at overvære den officielle åbning.

Projektet med at koble stisystemerne bedre sammen er en del af den byggemodning, som Esbjerg Kommune gennemfører tæt på udstykningerne ved Erisvænget, Plutovænget og Neptunvænget, som efter planen udbydes til salg næste år.

Leave a Reply