Det spørgsmål vil 49 elektroniske tavler kunne svare på, når buspassagerer fremover skal orientere sig ved stoppesteder i Esbjerg Kommune.

Foto fra åbningen af byens busruter af Fotograf Christina Simonia Straarup

I uge 43 begyndte processen med at opgradere 49 stoppesteder med de såkaldte realtidstavler. I den kommende tid gøres de eksisterende standere klar. Dette kræver bl.a. gravearbejde for at sikre strøm til standerne. Så snart det er på plads, vil de elektroniske tavler blive installeret.

Sydtrafik, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune arbejder sammen om implementeringen af realtidsvisningen hvilket afspejles i, at stoppesteder med regional betjening prioriteres.

Via tavlerne kan passagerer orientere sig om afgangs- og ankomsttider for busserne i realtid. Tavlerne viser hele tiden opdateret information, som trækkes fra Rejseplanen. På den måde kan passagerer følge med i hvilken bus, der nærmer sig stoppestedet.

“Planen er at tavlerne løbene installeres, og de første skulle gerne være i drift omkring december. Som bruger af den kollektive trafik vil der være tale om et serviceløft ved de berørte stoppesteder. Man får hele tiden opdateret og relevant information, som gør det nemmere at planlægge resten af rejsen, og man ved, hvornår næste bus kommer”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, som også er overbevist om, at teknologien gør det mere attraktivt at vælge bussen.

Ved udvalgte trafikknudepunkter sættes der elektroniske pyloner op med samme funktion som de mindre tavler. Her vil passagerne på længere afstand kunne orientere sig om hvilke busser, der er på vej. I alt sættes fem pyloner op. Ved Torvet i Esbjerg sættes en pylon op, og to sættes op ved Sædding Centret. De resterende to vil blive sat op i området ved Gjesing Station, når forpladsen og de nye busstoppesteder er etableret i området.

Leave a Reply