Flere og flere tager hensyn til klimaet og tanker med biodiesel, som er produceret på grundlag af raps fra danske marker – det gælder busser, lastbiler og flere andre.
Det kommer også til at gælde skibe, og i går tankede skibet Key Bora op med ren biodiesel. Det er første gang i Skandinavien, at et skib skal sejle på ren biodiesel.

KeyBora

Foto: Christina Simonia Straarup

Biodiesel en del af den grønne omstilling

Biodiesel produceret på raps er et omkostningseffektivt bidrag til at nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030, i en situation, hvor fremskrivningerne viser, at der især indenfor den tunge transport, i mange år vil være en betydelig andel af dieseldrevne køretøjer. Rapsproduktionen er cirkulær, og alt biomasse anvendes i produktionskæden. Det primære produkt er foderkager, men også glycerin til den farmaceutiske industri. Biodiesel udgør kun
20% af markens biomasse. Dermed er biodieslens produktion med til at styrke dansk foderproduktion og undgå øget sojaimport fra bl.a. Sydamerika.

bio

Hvad er biodiesel?

Dansk 1. generations-biodiesel fra Emmelev har en certificeret 72% CO2-reduktion sammenlignet med fossil diesel. Biodiesel kan anvendes direkte i biler og maskiner, der i dag kører på fossile brændstoffer, og kan øjeblikkeligt bidrage til CO2-reduktionen fra transportsektoren, uden at der skal opbygges ny infrastruktur eller udskiftes materiel. Det gælder den tunge transport, busser, tog og arbejdsmaskiner mv.

Biobrændstof er afgørende for overgangen til avancerede biobrændstoffer

Med øje for at vi på lang sigt ønsker at erstatte de nuværende biobrændstoffer med avancerede biobrændstoffer, bør der investeres i udviklingen og produktionen af disse. Emmelev A/S producerer i dag avanceret biodiesel, men yderligere udvikling og investering kræver en forudsigelig klimapolitik og med kendte regulatoriske rammer over en mindst 5-årig periode. Samtidig er det en forudsætning, at der i de mellemliggende år skabes et marked, hvor virksomhederne kan finde afsætning for de produkter, som allerede forefindes, og som skal skabe grundlaget for udvikling af nye og avancerede biobrændstoffer.

Grafik: Emmelev

Fakta:

• Biodiesel iblandes al den almindelige fossile diesel, som tankes på de danske tankstationer, som et resultat af et EU-direktiv. Men faktisk er det muligt at bruge 100 procent biodiesel i motorer – til gavn for klimaet. Fortrængningen af CO2 er på 83 procent.
• Emmelev A/S producerer biodiesel på grundlag af danske GMO-frie rapsfrø. Der findes også anden dansk produktion af biodiesel samt storskala-produktion i bl.a. Tyskland, Polen og Sverige.
• I Danmark er forbruget af diesel til offentlig transport på godt 150 mio. liter om året. Erstattes denne fossile olie af biodiesel, vil CO2-besparelsen være ca. 300.000 ton om året.

Leave a Reply