For at undgå at Storegade i en længere periode kun skal være åben i en færdselsretning, flyttes ni træer for at give plads til omfattende kloakarbejder.

Foto: Yesbjerg/Adobe

Den 13. maj begynder DIN Forsyning at skifte kloakledninger i Storegade på strækningen mellem Rosenvængets Alle og Holger Drachmanns Alle. For at mindske generne for trafikanter og beboere i området bliver de etablerede trafikdæmpende foranstaltninger fjernet. Dermed skabes der mere plads til at afvikle trafikken, mens renoveringen foregår, og Storegade kan holdes åben i begge færdselsretninger.

 

Desværre betyder det, at de ni træer skal holde flyttedag. Træerne blev plantet som en del af de trafikale foranstaltninger for blot et par år siden.

 

“Det er meget uheldigt, at der er behov for at skulle grave forholdsvis kort tid efter at der blev etableret disse tiltag, som skulle fremme trafiksikkerheden på strækningen. Det er ikke optimalt at flytte træer så kort tid efter, at de er plantet. Derfor har vi også undersøgt andre løsninger, som dog ikke er holdbare i dette tilfælde,” uddyber formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

 

Flytningen af de ni tæer vil ske umiddelbart efter påske. Ved at flytte træerne inden de springer ud, forbedres muligheden for en succesfuld omplantning af træerne. Forhåbentlig vil de ni træer komme til at gøre gavn andet steds i kommunen, og som planen ser ud nu, vil det være ved Myrtueparken i Sjelborg.

 

Når arbejdet med kloakken er helt færdigt, genetableres Storegade med de kendte trafikforanstaltninger. Der vil også blive plantet nye træer, som får lov til at nyde placeringen i mange, mange år.

Leave a Reply