En lovændring, ejernes velvilje og statslige så vel som kommunale midler baner vejen for et farvel til den gamle Korskro bygning, som nu vil blive revet ned og fjernet.

Grafik: Adobe/Yesbjerg

Siden 1. januar 2018 har kommunerne kunnet søge staten om økonomisk hjælp til at rive tomme erhvervsbygninger i det åbne land ned. Tidligere gjaldt det kun erhvervsbygninger i byområder, men lovændringen gør, at en bygning som Korskroen nu kan fjernes med statslig støtte. Nedrivningen af Korskroen skønnes at koste 750.000 kr., og staten betaler 70%, mens Esbjerg Kommune tager 225.000 kr. fra byfornyelsesbudgettet til at fjerne bygningen.

“Lovændringen var første skridt, og næste skridt er blevet taget i samarbejde med de nuværende ejere. Der har været en god og løsningsorienteret dialog med ejerne omkring, hvordan kommunen kan stå for alt det praktiske omkring nedrivningen med ejernes accept”, fortæller formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini.

Det er to borgere, som har indstillet bygningen til nedrivningen, og i den forbindelse har Esbjerg Kommune revurderet bevaringsværdien for bygningen. I 1992 blev bygningen kategoriseret som havende en høj værdi, mens en aktuel vurdering lyder på en lav værdi grundet tilstanden, og bygningen er dermed ikke bevaringsværdig. Efter en høring er der ikke kommet bemærkninger til den planlagte nedrivning.

Dermed bliver de 1.202 m2 bebyggelse ved Ølufvad Hovedvej og Korskrovej fjernet, og håbet er, at det trafikale knudepunkt vil fremstå mere imødekommende.

Leave a Reply