Esbjerg Kommune vil nedbringe antallet af alvorlige cykelulykker

0
620

Hvert år sker der mange alvorlige cykelulykker, som har store personlige og økonomiske konsekvenser. Derfor deltager Esbjerg Kommune i en kampagne fra Rådet for Sikker Trafik for at gøre opmærksom på de farligste situationer, og hvad man kan gøre for at undgå dem.

Foto: Yesbjerg

Når danskerne svinger sig op på cyklen og kører afsted til arbejde eller fritidsaktiviteter, er det både godt for miljøet og den enkeltes sundhed. Men desværre sker der hvert år mange ulykker med cyklister, som enten bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade.

Det er særligt i vejkryds, at cyklisterne er i risikozonen for at komme til skade. 2.627 cyklister blev dræbt eller kom alvorligt til skade i årene 2013 til 2017, og i to ud af tre tilfælde skete ulykken i et kryds.

Alene i Syd- og Sønderjyllands Politikreds var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister 197 i perioden 2013 til 2017, og det er alt for mange. Derfor deltager Esbjerg Kommune i Rådet for Sikker Trafiks kampagne “Brug 2 sek. mere”, som skal få bilister og cyklister til at orientere sig lidt bedre i kryds, hvor cyklisterne altså er særligt udsatte.

“I Ribe, Bramming og Esbjerg bliver cyklister og andre trafikanter mindet om kampagne-budskabet i særligt trafikerede kryds via skilte, og så får kampagnelogoet lov til at pryde asfalten på fx cykelstier. Vi kender alle til at have travlt, men at forhaste sig i trafikken kan få fatale konsekvenser. To sekunder er en lille, men absolut vigtig investering i at øge sikkerheden for sig selv og andre i trafikken”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Hvis antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister kan nedbringes, er der fordele både for den enkelte og samfundet. For ud over at cyklisten undgår fysiske mén og økonomiske omkostninger som følge af ulykken, så vil færre alvorlige cykelulykker også betyde færre udgifter for kommunen til genoptræning og pleje.

Omfanget kan være større end politiets tal viser

Problemet med cyklister, der kommer til skade i trafikken, kan være langt større, end de politiregistrerede tal viser. Skadestuerne og sygehusene registrerer cirka 20 gange flere tilskadekomne cyklister end politiet. Det er nemlig ikke alle ulykker, politiet bliver kaldt ud til, og der kan være stor forskel på ulykkernes alvorlighed.

De skadestueregistrerede ulykker kan dog stadig være alvorlige nok til, at den ulykkesramte cyklist bliver sygemeldt eller skal have genoptræning, og dermed har kommunerne også en direkte interesse i at nedbringe antallet af mindre alvorlige cyklistulykker.

“Det er tit i kryds, hvor bilisters og cyklisters veje krydser hinanden, at ulykkerne sker. Det kan skyldes uopmærksomhed, eller at man simpelthen misforstår hinandens hensigter. Mange af ulykkerne ville sandsynligvis kunne undgås, hvis både cyklister og bilister brugte to sekunder mere på at orientere sig i krydset”, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Det er særligt i bymæssig bebyggelse, at der sker mange krydsulykker med cyklister. 87 procent af krydsulykkerne, hvor cyklister kommer alvorligt til skade, sker nemlig i byerne, og der sker flest ulykker på hverdage i myldretiden.

Gode råd til at undgå krydsulykker

2 ud af 3 alvorlige ulykker med cyklister sker i kryds. De fleste kunne have været undgået, hvis blot bilist og cyklist havde orienteret sig bedre. Se her hvordan:

Til cyklister:

•       Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

•       Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.

Gode råd til bilisterne:

•       Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

•       Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.

•       Sænk farten.

 

Ulykkesbilledet for cyklister

Hver fjerde dræbte eller alvorligt tilskadekomne i trafikken i Danmark er en cyklist. I perioden 2013-2017 udgjorde cyklister 16 procent af de dræbte og 27 procent af de alvorligt tilskadekomne i trafikken. En af forklaringerne er, at cyklister er udsatte, hvis de ender i en ulykke med et motoriseret køretøj, og netop i kryds er risikoen for den type ulykke større.


 

Esbjerg Kommune vil nedbringe antallet af alvorlige cykelulykker

 
 

 

Leave a Reply