Byggeriet af en ny hal på Esbjerg Havn er netop sat i gang. Bygningen vil være blandt verdens største inden for havvind og ikke noget, der tidligere er set på havvindhavnene i Europa. 

 

Hallen skal danne ramme om håndteringen af de stadigt større komponenter inden for offshore vindindustrien. For størrelsen på komponenterne vanskeliggør landtransport, og samtidig er efterspørgslen efter faciliteter stigende. 

 

Siemens Gamesa vil være første lejer af bygningen, og lejeaftalen cementerer virksomhedens tilstedeværelse i Esbjerg.

Foto: Esbjerg Havn

Leave a Reply