Vadehavet er omdrejningspunktet for UNESCOs 5. maritime verdensarvskonference, der finder sted i Esbjerg fra 5. oktober og frem til den 9. oktober 2023. Her skal folk fra verdens marine verdensarvssteder udveksle erfaringer og løsninger om, hvordan de bedst beskytter nogle af verdens mest unikke havområder.

Esbjerg er værtsby for UNESCOs femte marine verdensarvskonference. En konference, der tidligere har været holdt på Hawaii og Galapagoes Øerne.

Det er et utrolig fint selskab Esbjerg melder sig ind i, når byen er vært for UNESCOs marine verdensarvskonference 2023. Ledere fra 50 marine verdensarvsområder er inviteret med for at udveksle erfaringer og drøfte løsninger for, hvordan de bedst muligt beskytter deres havområder, som alle er på UNESCOs marine verdensarvsliste. Ligesom Vadehavet kom det i 2009 for den tyske og hollandske del og i 2014 med den danske del.

”Vores udfordringer med klimaforandringer og – tilpasning er de samme kloden rundt, så det bliver spændende at mødes for at udveksle erfaringer og ikke mindst løsninger, så vi kan passe ekstra godt på vores Vadehav og de andre verdensarvsområder,” siger borgmester Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

”Jeg er utrolig stolt over, at vi i Esbjerg både kan være Danmarks førende EnergiMetropol og samtidig passe så godt på vores Vadehav, at UNESCO udpeger vores område til at være vært for deres 5. konference for de maritime verdensarvssteder.”

UNESCOS verdensarvskonference finder sted hvert 3. år og det er femte gang, at konferencen holdes. Tidligere har konferencen været holdt på blandt andet Hawaii og Galapagos Øerne.

Flere spændende ting på programmet

Udnævnelsen af Esbjerg som værtsby skal ses i en kombination af flere ting. Det trilaterale samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland om Vadehavet som verdensarvsområde er enestående, og det er en af de ting, som deltagerne på konferencen skal høre mere om.

De stærke partnerskaber mellem lokale kræfter og Nationalpark Vadehavet er en anden vigtig årsag, der skal kigges nærmere på under konferencen og sidst men ikke mindst nævnes også områdets hjælp til tidevandsområdet Getbol i Korea, som minder meget om Vadehavet, som et eksempel til efterlevelse.

”Selvom deltagerne på konferencen kommer fra hele verden, så står mange af vores unikke havområder overfor de samme udfordringer med bl.a. klimaforandringer, beskyttelse af de unikke naturværdier, turisme og opbygning af tætte, lokale partnerskaber.  Vi er stolte af, at UNESCO har ønsket at holde konferencen i vadehavsområdet, og vi håber, at alle kan lære noget af de stærke partnerskaber, som vi har i det trilaterale vadehavssamarbejde – på tværs at landegrænser og forskellige myndigheder, og som vi bruger aktivt i forhold til beskyttelse af Vadehavet, for det er helt unikt,” fortæller Anne Marie Vægter Rasmussen, formand for Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse, der glæder sig til at byde deltagerne fra hele verden velkommen sammen med Esbjerg Kommunes borgmester.

Det er et alsidigt program, der er planlagt for deltagerne. De skal blandt andet rundt og opleve Vadehavet på tæt hold. Det betyder både en tur ud på vaden med Klaus Melbye, leder af Vadehavscentret og en tur til Sønderho på Fanø, hvor de lokale partnerskaber, turismen og bevarelsen af naturen skal under lup.

FAKTA

UNESCOs verdensarvskonference

  • UNESCOs marine verdensarvskonference har tidligere været holdt på Hawaii i USA (2010), Scandola Reserve i Frankrig (2013), Galapagos Øerne i Ecuador (2016) og Glacier Bay Nationalpark i USA (2019).
  • Den 5. UNESCO verdensarvskonference holdes på Hotel Britiannia i Esbjerg fra den 5.-9. oktober 2023.
  • Læs mere om konferencen her.

Foto Esbjerg Kommune

Leave a Reply