En halv million til Esbjerg Kunstmuseum

0
9

Kulturministeriets Forskningsudvalg bevilger efter ansøgning en halv million kroner til museet.

Foto: Esbjerg Kunstmuseum

Forskningsprojektet, der nu blåstemples af udvalgets forskningskapaciteter, skal undersøge de spørgsmål, som museets store, prisbelønnede udstillingsserie, Wunderkammer, rejser.


Projektet fokuserer således på, hvordan museerne bedre kan skabe betingelser for kunstoplevelser, der pirrer vores nysgerrighed og fremmer et personligt engagement ved at bringe kunstværket i direkte forbindelse med den enkeltes livsverden.


På Esbjerg Kunstmuseum er vi fuldstændig overbeviste om, at kunst er for alle. Derfor undersøges det også, hvordan erfaringer fra hverdagen, der ellers hører til helt andre fagområder end det kunsthistoriske, kan bruges til at udvikle den måde, kunstmuseerne arbejder på. Et centralt spørgsmål er derfor også, hvordan der kan skabes ny viden på tværs af faggrænser både i den måde, en udstilling opbygges på, og i den måde, den opleves og erfares på af den enkelte gæst.


I forskningsarbejdet foretages der analyser af data vedr. både publikums møde med kunsten og selve udstillingsformatet. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra bl.a. Københavns Universitet og RUC. I løbet af dette samarbejde undersøges det også, hvordan universitetet og museet gennem et fagligt videnskabeligt samarbejde kan styrke og udvikle hinanden.


Projektet ligger i direkte forlængelse af den tværfaglige formidling og forskning i publikums oplevelser, der er selve fundamentet for Esbjerg Kunstmuseum. Ved at integrere udstilling, formidling og forskning i publikums oplevelser har dette nye projekt bl.a. til formål at udvikle museet frem mod en ny museumstype i samarbejde med både kunstnere og forskere.


Museets direktør, Inge Merete Kjeldgaard, og museumsinspektør Christiane Finsen, som står bag projekt Wunderkammer, er både stolte og begejstrede. De siger: ”Det er ganske enkelt en fantastisk nyhed og et skulderklap af de helt store! Kulturministeriets Forskningsudvalg stiller meget høje krav til ansøgere, og med denne anerkendelse er det ikke alene et stort og grundigt arbejde, som honoreres. Det er selve vores praksis og måde at tænke museum på, der blåstemples.”


Fakta om projekt Wunderkammer:
Med Wunderkammer, der udfoldes over flere år i tre delprojekter, er det ambitionen at udvikle udstillingen som medium og at integrere kunst og forskning i forskellige vidensområder, vi alle har erfaring med fra vores liv. Det gøres bl.a. ved at hente ideer i renæssancens forundringskamre og udfolde dem i en aktuel sammenhæng. For denne udstillingsidé modtog Esbjerg Kunstmuseum Bikubenfondens fornemme udstillingspris Vision i 2017. Wunderkammer 1 blev til i samarbejde med professor i fysik Tomas Bohr i 2018. Her blev kunstværker præsenteret side om side med Bohrs forsøgsopstillinger. Del 2 blev i 2019 til i samarbejde med den amerikanske kunstner Mark Dion, som er internationalt anerkendt for at bruge wunderkammeret i sin kunstneriske praksis. Del 3 åbner i begyndelsen af 2021 og bliver til i samarbejde med DNA-forskerne professor Eske Willerslev og lektor Martin Sikora.

Leave a Reply