Diplomuddannelser giver mere faglighed: 7 uf ad 10 får mere selvtillid og arbejdsglæde.

En ny dimittendundersøgelse fra UC SYD viser, at en diplomuddannelse ikke kun styrker fagligheden. Men også arbejdsglæden og selvtilliden. Og dét kan 40-årige Stine Friis, der oprindeligt er uddannet sygeplejerske, i dén grad bekræfte.
Foto: UC Syd

Øget arbejdsglæde og større selvtillid.

Det lyder som resultatet af talrige teambuildingsøvelser og trivselskurser. Men faktisk er det to ekstra gevinster, du kan få ved at tage en diplomuddannelse på UC SYD. Gevinster, der rækker ud over fagligheden.

Dét viser resultatet af den seneste dimittendundersøgelse, der er foretaget blandt dimittender på UC SYDs diplomuddannelser. Én af dem, der fremhæver selvtillid som en særlig gevinst, er Stine Friis. Hun er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har netop lagt sidste hånd på sin sundhedsfaglige diplomuddannelse.

-Rent personligt har jeg fået mindst lige så meget ud af det, som jeg har fået fagligt. Jeg har fået noget mere selvtillid og en tro på mig selv. Hvis man havde spurgt mig for fire år siden, om jeg ville videreuddanne mig, så tror jeg, at jeg havde sagt nej, forklarer Stine.

Anti-akademikere kan videreuddanne sig

Men da Stines daværende arbejdsplads spørger, om én af sygeplejerskerne på afdelingen kan tænke sig en sundhedsfaglig diplom, springer hun alligevel på. Ligesom 81 procent af de adspurgte dimittender i undersøgelsen gør hun det, fordi hun ønsker nye input og nye ansvarsområder. Men også for udfordringens skyld.

-Jeg har ikke troet, at jeg kunne klare en efter- eller videreuddannelse, for jeg har aldrig været teoretisk eller akademisk anlagt. Jeg er mere praktisk og hands-on. Og så kan det føles enormt usikkert at starte på en uddannelse, hvor man igen skal vurderes og gå til eksamen.

Men Stine kommer igennem diplomuddannelsen. Alle seks moduler. Blandt andet fordi hun møder vejledere, som er gode til at guide hende igennem teorien og opgaverne.

-Jeg har fået rigtig god vejledning hele vejen igennem, hvor jeg også har turde at vise, hvor jeg er, og at der er ting, jeg ikke kan forstå. For jeg er blevet grebet i den anden ende og har fået god, konstruktiv feedback, så jeg har været i stand til at rette op på det, der skulle rettes op på. -Det har gjort mig bedre til at tackle teorien, men det har også været en fordel, at studiet kører sideløbende med ens job, så du dagen efter undervisning kan gå ud og afprøve din nye viden. Så det ikke bare er teori, der flyver højt oppe i luften, tilføjer hun.

Større selvtillid og mod på mere

Ligesom 90 procent af dimittenderne føler Stine, at hun gennem uddannelsen har bevist noget over for sig selv. Specielt som en anti-akademiker, der har skullet balancere både studie, job og familie.

-Hver gang jeg har klaret en eksamen, har jeg fået mere selvtillid. Det har givet mig hår på brystet og fået mig til at tænke, at hvis der opstår et problem eller en udfordring, så finder jeg ud af det. Derfor har jeg også fået mod på mere uddannelse. Måske en sundhedsfaglig kandidat, som kan åbne endnu flere døre, siger hun og fortsætter:

-Og når du har lyst til at blive ved med at udvikle dig inden for dit arbejdsfelt, får du også en form for øget arbejdsglæde.

Den øgede arbejdsglæde er hun ikke alene om. 7 ud af 10 af de adspurgte dimittender har fået en større jobtilfredshed, efter de er blevet færdige med deres diplomuddannelse.

“Jeg tror” er byttet ud med “Jeg ved”

Tallet er nogenlunde lige højt, når dimittenderne har skullet svare på, om de har fået større selvtillid i forhold til deres arbejdsopgaver. Her er 73 procent enige eller meget enige i, at de er blevet mere selvsikre.

En nyvunden selvtillid, som også har været gavnlig for Stine. For hvis hun skal have noget ført igennem på arbejdspladsen, er det nødvendigt med skudsikre argumenter.

-Jeg er blevet mere sikker i min sag, fordi jeg har fået mere baggrundsviden. Og hvis du gerne vil have ført noget igennem, som kræver lægefaglig backup, så er du nødt til at have dine argumenter i orden. Det har uddannelsen været med til, for i stedet for “Jeg synes” eller “Jeg tror” kan jeg nu sige: “Undersøgelser viser, at det er den bedste måde at gøre det på”, uddyber hun.

Ny viden til gavn for alle

På diplomuddannelsen indhenter de studerende blandt andet deres nye viden gennem undersøgelser. For Stine har det betydet, at hun har kunnet interviewe tidligere patienter og få indsigt i deres oplevelse med sundhedsvæsenet. Eller kolleger for at få indsigt i arbejdsgange, eller hvordan man som afdeling skal implementere nye ting.

-Undersøgelserne kan være med til at vise, at vi som afdeling skal fokusere på noget andet, end vi måske lige havde tænkt. Eller finde nye måder at gøre tingene på. Så dén viden er i virkeligheden værdifuld for hele afdelingen, siger Stine.

Ved at lave undersøgelserne og bringe ny viden videre til kollegerne har Stine i fællesskab med sine kolleger kunnet udtænke løsninger og skabe ændringer på arbejdspladsen. Og på samme måde føler 91 procent af de adspurgte dimittender også, at de har bidraget med at udvikle deres praksis, mens 82 procent mener, at uddannelsen har lært dem at arbejde løsningsorienteret.Kilde: Efter- og videreuddannelsens dimittendundersøgelse 2019

Leave a Reply