Cyklen er i følge Dansk Statistik oftere involveret, når ældre kommer til skade i trafikken. I 2017 stod cykeluheld for 58 pct. af de 65-74-åriges færdselsuheld med personskade mod 48 pct. i 2007.

Leave a Reply