Foto: Esbjerg Kommune

Med offentliggørelsen af Esbjerg Kommunes klimaregnskab for 2019 står det klart, at kommunen har kastet sig ind i et ambitiøst kapløb om at nå det selverklærede mål om at være CO2 neutral i 2030. Mens tidshorisonten bliver en klar udfordring, peger flere ting i retningen af, at med spændt bue kan kommunen nå ganske langt.

Med udgangspunkt i Vision 2025 vil Esbjerg Byråd sætte en klar grøn dagsorden for kommunen. Det kommer til udtryk i det konkrete mål om at blive CO2 neutral i 2030. Arbejdet for at nå målsætningen er allerede i gang. Første skridt tog Esbjerg Kommune ved at gå med i DK2020 sammenslutningen, som forpligter kommunen til at udarbejde en klimaplan, der lever op til internationale standarder og arbejde for en målsætning om at være CO2 neutral i 2050.

Det netop offentliggjorte klimaregnskab bliver udgangspunktet for kommunens klimaplan. I 2019 stammede den største udledning af CO2 i Esbjerg Kommune fra områderne energi, landbrug og transport. Region Syddanmark er den region i Danmark, der har den højeste udledning på næsten 13 mio. ton CO2/år (2018). Her er Esbjerg Kommune den tredjestørste udleder med 1,04 mio. ton CO2/år.

”Tallene taler deres tydelige sprog. Esbjerg Kommune har virkelig et stort potentiale i forhold til at reducere udledningen af CO2 markant. For at vise, at dette arbejde har høj prioritet, har vi sat en stram deadline. Vi har på ingen måde alle svarene nu og her, og det vil blive en del af processen, at vi konstant bliver klogere, rykker os og bringer nye initiativer i spil,” siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Klimapartnerskaber bliver vejen frem

Esbjerg Kommune kan ikke komme i mål med klimaambitionerne på egen hånd. Derfor har kommunen inviteret andre medspillere på banen i form af både virksomheder og lokalsamfund. I marts slog Hunderup-Sejstrup statussen som grøn pioner fast ved at indgå i den første klimasamarbejdsaftale. Nu er der godt nyt fra erhvervsfronten, hvor de første virksomheder er klar til at følge trop.

Semco Maritime A/S og Nordea er de første virksomheder, der har fået udarbejdet et klimaregnskab, og har forpligtet sig at nedbringe CO2 udledningen.

”I Semco Maritime har vi siden 2007 været en del af UN Global Compact og har naturligvis i den forbindelse arbejdet med bæredygtighed og gennemsigtighed. Men det er klart, at det er på tide, at vi tager yderligere medansvar og sætter os nogle skarpe mål, som guider os henimod at skabe egentlige forandringer. Derfor indgår vi nu bl.a. i dette ambitiøse lokale klimapartnerskab med Esbjerg Kommune, hvor vi støtter op om kommunens ambition om at være klimaneutral i 2030. Som Esbjerg-virksomhed er det naturligt, at vi støtter op om klimamålet, som vi kun når, hvis virksomheder hjælper til ved at skabe grundlæggende strategiske forandringer, som på sigt kan medvirke til forandringer i produktionsmetoder, produkter eller processer. Vi er sikre på, at den gensidige forpligtelse, der ligger i et klimapartnerskab, vil være med til at inspirere til handling samt sikre, at vi hjælper hinanden i mål.

Da Esbjerg Kommune kontaktede os ang. et muligt klimapartnerskab, var vi faktisk i fuld gang med at færdiggøre en ny samlet Sustainability Strategi for Semco Maritime, hvor vi som virksomhed sætter ambitiøse målsætninger for vores globale klimaaftryk. Dette lokale partnerskab, der skal mindske udledningen af drivhusgasser i kommunen, passer perfekt ind i vores nye strategi og den vej vi, som virksomhed, gerne vil gå. Vores forpligtelser og ambitioner ift. klimaet er nemlig både lokale og globale!”, siger senior vice president Thomas Nagbøl Mejlgård fra Semco Maritime.

Nordea var også klar til at indgå i et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune.

”Bæredygtighed er en integreret del af Nordeas forretningsstrategi og understøttes af klare mål, stærk styring og et af de bredeste tilbud til kunderne indenfor bæredygtighed på markedet. Bæredygtighed er vigtigere og mere presserende end nogensinde, derfor er vi stolte af at være en del af Klimapartnerskabet i samarbejde med Esbjerg Kommune. Det er det eneste rigtige at gøre både nu og på længere sigt for samfundet og vores fælles ambition om at blive CO2-neutrale,” siger områdedirektør, Kim Nikolajsen fra Nordea.

Kommunen skal være grøn rollemodel

Klimaplanen handler ikke kun om, hvad borgere og virksomheder kan gøre for at udlede mindre CO2. Planen forholder sig også til Esbjerg Kommune som virksomhed.

”Når kommunen er ude i et ærinde, som facilitator og inspirator i forhold til at takle klimaudfordringerne, så er det vigtigt, at vi som arbejdsplads tager stilling og kigger indad i forhold til, hvor vi kan gøre det bedre. Ellers klinger vores mission hult. Derfor har vi bl.a. kigget på, hvordan kommunens indkøb kan få en grønnere profil og i forlængelse af partnerskabstanken er vi sammen med DIN Forsyning, Esbjerg Havn og Business Esbjerg ved at kortlægge virksomheder ift. at afdække potentialet for udbredelse af sektorintegration,” fortæller Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Kommune har allerede meldt ud, at bybusserne i Esbjerg bliver eldrevne fra årsskiftet, mens 22 skraldebiler allerede kører på biogas. Derudover undersøger Esbjerg Kommune om de kommunale tage i højere grad udnyttes til solenergi og om den kommunale bilflåde kan blive udskiftet med elbiler.

FAKTA

Den største udledning af CO2 i Esbjerg Kommune stammede fra områderne energi (42%), landbrug (38%) og transport (18%) i 2019.

Energi dækker både det, som forbruges af virksomhederne og husholdningerne. Når Esbjergværket stopper med at levere kulkraftvarme i 2023, og DIN Forsyning er klar med el- og varmeintegrerende løsning, vil det hjælpe på regnskabet. På privatfronten kunne det være udskiftning af olie- og gasfyr, mens der på det overordnede plan skal kigges mere ind i vedvarende energiløsninger.

Transport står for 18% af den samlede udledning, og af det tal snupper den private bilisme 69%. Her er der altså et klart forbedringspotentiale, og kommunens nye strategi for ladestanderinfrastruktur taler godt ind i det. Som bilist skal man være klar til at ændre adfærd og få nye vaner, hvis CO2 regnskabet skal forbedres.

At Esbjerg også er en landbrugskommune, træder tydeligt frem i klimaregnskabet. Landbruget tegner sig for 38% af CO2 udledningen, og her regner Esbjerg Kommune med, at samarbejder og ny forskning kan være med til at udvikle fremtidens landbrugsløsninger.

På esbjerg.dk kan man læse mere om de forskellige udfordringer, og hvordan man som borger selv kan komme på banen og blive mere klimabevidst.

FAKTA

Den største udledning af CO2 i Esbjerg Kommune stammede fra områderne energi (42%), landbrug (38%) og transport (18%) i 2019.

Energi dækker både det, som forbruges af virksomhederne og husholdningerne. Når Esbjergværket stopper med at levere kulkraftvarme i 2023, og DIN Forsyning er klar med el- og varmeintegrerende løsning, vil det hjælpe på regnskabet. På privatfronten kunne det være udskiftning af olie- og gasfyr, mens der på det overordnede plan skal kigges mere ind i vedvarende energiløsninger.

Transport står for 18% af den samlede udledning, og af det tal snupper den private bilisme 69%. Her er der altså et klart forbedringspotentiale, og kommunens nye strategi for ladestanderinfrastruktur taler godt ind i det. Som bilist skal man være klar til at ændre adfærd og få nye vaner, hvis CO2 regnskabet skal forbedres.

At Esbjerg også er en landbrugskommune, træder tydeligt frem i klimaregnskabet. Landbruget tegner sig for 38% af CO2 udledningen, og her regner Esbjerg Kommune med, at samarbejder og ny forskning kan være med til at udvikle fremtidens landbrugsløsninger.

www.esbjerg.dk/klimaplan kan man læse mere om de forskellige udfordringer, og hvordan man som borger selv kan komme på banen og blive mere klimabevidst.

Leave a Reply