Da hele bybusnettet blev lagt om sidste sommer, var der efterfølgende en række forslag til forbedringer fra passagererne. Det førte i første omgang til mindre justeringer i slutningen af 2017. Med køreplansskiftet den 1. juli udnytter Sydtrafik og Esbjerg Kommune muligheden for at finpudse rutenettet yderligere, og alle passagerer opfordres til at søge information om ændringerne digitalt eller ved at ringe til Sydtrafiks kundecenter.

I juni 2017 sagde Esbjerg farvel til det 23 år gamle bybusnet, og i stedet trådte et opdateret rutenet, som skulle matche byens udvikling og passagernes ændrede behov, i kraft. Under efterårets evaluering pegede flere passagerer på specifikke udfordringer med de nye linjeføringer. Der blev straks iværksat mindre ændringer, og Sydtrafik og Esbjerg Kommune arbejdede videre med at tilpasse linjer, afgange og ankomster, så bybusserne i højere grad passer til passagernes behov.

Som bebudet i foråret er det især i Esbjerg Ø, at ruterne justeres, der sættes flere busser ind langs B-linjen, og en helt ny buslinje, nr. 16, skal betjene Darumvej, Lykkegårdsvej, Randersvej, Jagtvej og Hedelund. Helt grundlæggende skabes der bedre forbindelser til de destinationer, som mange passagerer skal rejse til og fra.

“Med et nyt rutenet er det svært helt nøjagtigt at forudse passagerstrømmen. Derfor var vores vigtigste opgave efter implementeringen af det nye rutenet i 2017 at lytte til passagerne og deres oplevelser af bybusserne. Det resulterede i en meget grundig evaluering, som viste nogle overordnede tendenser. På nogle linjer var der helt konkrete udfordringer, som ville kunne løses med fx at øge antallet af afgange eller lægge ruten en anelse om. Det sker så nu i forbindelse med køreplansskiftet”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Udvalgsformanden er opmærksom på, at yderligere ændringer også kan føre til forvirring omkring ruterne.

“I ugen efter køreplansskiftet er der ekstra hjælp at hente på bybusterminalen, og en folder med råd og vejledning til tilpasningen kan man også allerede få i busserne, på bybusterminalen, på biblioteket og via Ældresagen. Folderen er blevet til efter en dialog med Ældresagen og Ældrerådet om, hvordan man bedst kunne kommunikere med de borgere, som ikke er helt så digitale endnu”, siger Søren Heide Lambertsen.

Ved det sidste køreplansskifte voldte overgangen til digitale køreplaner og brugen af digitale redskaber i øvrigt udfordringer for flere ældre, som udgør en stor passagergruppe. Den kritik er der også blevet lyttet til, og derfor opfordres der nu endnu kraftigere til at benytte sig af muligheden for at ringe til Sydtrafiks kundecenter på tlf. 70 10 44 10 for at få råd og vejledning omkring bybusserne.

Kort om ændringerne

· Linje A skaber forbindelse fra Grønlandsparken til nærmeste indkøbsmuligheder ved Esbjerg Storcenter.

 

· Linje A og 11 bytter plads i Gjesing, så 11 køres via Vester Gjesingvej, Vestervangen, Golfvej og Gl. Vardevej.

 

· Linje B kører med 15 minutters mellemrum mellem kl. 6-18 på hverdage (før kun i myldretid).

 

· Ruteforløbene 3/4B lægges sammen på Baggesens Alle i Østerbyen, så flere får glæde af afgangene med 15 minutters mellemrum.

 

· 4B kører kun til enden af Kvaglundparken v. Højdevej.

 

· Bliv siddende i bussen (3B) og tag den tværgående forbindelse fra Kvaglund til Sædding. 3B skifter blot navn i Gjesing, og kører videre som linje 15 mod Sædding.

 

· Linje C kører ad Frodesgade og Gl. Vardevej for bedre betjening af bl.a. Grådybet, Rybners og Svømmestadion Danmark.

 

· Degnevej betjenes bl.a. af 5C (kun i myldretiden) og 14. Aften og weekend henvises til stoppesteder på Strandby Kirkevej og Sp. Møllevej.

 

· 6/7C kører via Nørrebrogade, Strandby Kirkevej og Sportsvej til Hedelund. Stoppestederne på Strandby Kirkevej, Sportsvej og Hedelundvej betjenes på ny.

 

· C og 11 bytter plads. C kører ad Gl. Vardevej og 11 på Stormgade og Niels Bohrs Vej.

 

· Ny supplerende linje (16) i Østerbyen bl.a. for betjening af Darumvej, Lykkegårdsvej, Randersvej, Jagtvej og Hedelund.

 

 

Læs mere om ændringerne og se rutekort og køreplaner her:

www.sydtrafik.dk/køreplaner/esbjerg-kommune

Leave a Reply