LÆSERBREV

Jeg vil hermed gerne hilse den nye finanslov velkommen med indførelse af brugerbetaling på tolkebistand for personer, der har boet i Danmark mere end 3 år.

Tidligere har flygtninge haft ret til livslang skattefinanseret tolkebistand. I Region Syddanmark bruger vi årligt 50 millioner kroner på tolkebistand blot på sundhedsområdet. Dette beløb kunne lønne mange sygeplejersker.

Når flygtninge har boet 3 år i Danmark, må man forvente, at udlændinge, som ønsker det, kan tale dansk, og gøre sig forståelig hos lægen. Som læge syntes jeg reglen er fuld forsvarlig. Det er selvfølgelig  lægens ret, at kunne kræve brugerbetalt tolkeassistance, hvis patienten ikke kan gøre sig forståelig.

I dag inkluderes flygtninge i integrationens projekter med gratis sprogundervisningen samtidig med de modtager integrationsydelse. Imidlertid udebliver 30-40 % af alle invandrere fra sprogundervisningen. Brugerbetaling vil øge incitamentet for læring af dansk. Fødsler og barselsorlov bør ikke fristille kvinder fra den nye 3 årsreglen. Det er jo især indvandre kvinder fra ikkevestlige lande med mange fødsler, der halter bagefter i beskæftigelsestatistikkerne.

Marianne Mørk Mathiesen
Læge og Medlem af Regionsrådet Syddanmark

Leave a Reply