Kære forældre.

Det skal være trygt og sikkert at gå i skole i Esbjerg Kommune, og derfor skal personalet på skolerne være klædt på til at håndtere potentielt faretruende situationer. For at styrke sikkerheden har vi i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Brandvæsen fået udviklet et nyt digitalt beredskab til alarmering.

Grafik: Adobe/Yesbjerg

Ikke to krisesituationer er ens, og forskellige kriser kræver forskellige reaktioner og handlinger. Med det nye digitale beredskab kan alle ansatte i Esbjerg Kommunes skolevæsen nu hurtigt og let aktivere en alarm, der allerede ved afsendelsen signalerer, hvilken type af krise eller trussel, der er tale om. Det digitale system sikrer samtidig, at alle ansatte på den relevante afdeling straks bliver informeret om typen af alarm og får anvisninger om, hvordan de skal agere i situationen.

Vi har desuden startet en proces med opdatering af oversigtskort over kommunens skoler og kortlægning af brand- og redningsudstyr og flugtveje.

Håbet er selvfølgelig, at der ikke opstår situationer, hvor der er behov for at bruge alarmeringssystemet i praksis, men det er afgørende at tage de nødvendige forholdsregler.

Venlig hilsen

Skoleadministration

Digitalisering & IT

Sydvestjysk Brandvæsen

Leave a Reply