Ghettoplanens omfattende konsekvenser for Esbjerg Kommune er kernen i budskabet til regeringens ghettorepræsentanter, når de
besøger Stengårdsvej i dag den 20. december.

Foto: Yesbjerg/Adobe

Boligområdet Stengårdsvej i Esbjerg står på ghettolisten, som det er regeringens mål inden 2030 at komme til livs for at undgå parallelsamfund i Danmark.
De tre ghettorepræsentanter er udpeget til følge op på ghettoplanens initiativer og sikre fremdrift.
Fremme positiv udvikling
Rammen om mødet er Stengårdsvejs nybyggede midtpunkt Bydelshuset Krydset.
Borgmester Jesper Frost Rasmussen, sammen med kommunaldirektør, Rikke Vestergård, og en række af kommunens direktører og politiske udvalgsformænd tager imod regeringens ghettorepræsentanter.

På mødet vil borgmesteren og de kommunale direktører præsentere gæsterne for de omfattende konsekvenser, som ghettoplanen forventes at få lokalt, og samtidig fortælle om nogle af de tiltag og aktiviteter, som Esbjerg Kommune har sat i værk for at fremme den positive udvikling på Stengårdsvej.
Målet med initiativerne er netop en bevægelse væk fra de kriterier, der gør Stengårdsvej til en ghetto.
“Vi går naturligvis konstruktivt ind i arbejdet med ghettoplanens krav, men vil benytte os af lejligheden til at fortælle ghettorepræsentanterne om den drastiske effekt, ghettoplanen vil få på virkeligheden både økonomisk og menneskeligt.
Det er samtidig vigtigt for os at fremhæve den indsats, som vi lokalt tror på i det lange løb kan løfte vilkårene for beboerne på Stengårdsvej og boligområdet som helhed,” siger borgmester, Jesper Frost Rasmussen. 
Daginstitutioner udhules
Med regeringens ghettoplan følger konkret lovgivning, som får konsekvenser for flere områder i Esbjerg Kommune.
Det gælder især kommunens seks daginstitutioner i området omkring Stengårdsvej, som ghettoplanen risikerer at udhule, fordi der fra 2020 højst må optages 30 procent børn, som bor i området.
Det kan derfor blive nødvendigt at lukke nogle af daginstitutionerne og udvide kapaciteten eller bygge helt nye daginstitutioner uden for området. 
Som en anden markant konsekvens skal andelen af familieboliger på Stengårdsvej bringes ned til højst 40 procent, og med det mål for øje skal Esbjerg Kommune og den almene boligforening Ungdomsbo, som administrerer boligerne på Stengårdsvej, sammen udarbejde en udviklingsplan. 


Leave a Reply