Anne Hessellund fuldmægtig ved Teknik og Miljø i Esbjerg Kommune besvarer her de spørgsmål, mange boligejere sidder tilbage med efter modtagelsen af rudekuverten med indefrysningsordningen, der betyder et tvungent lån, der ej endnu er muligt at tilbagebetale.

Hvorfor skal husejere pålægges et lån, de ej har bedt om?

Regeringen har lavet et udspil ”tryghed for boligejerne”, som skal sikre, at boligejere ved hvad de skal betale i boligskatter de næste år, og der er derfor blevet lavet en lov (nr. 278), som blev vedtaget i Folketinget den 12. april 2018. Den nye indefrysningsordning er en midlertidig ordning og Folketinget har besluttet, at ordningen er tvungen.

Er det lovligt at pålægge et tvunget lån?

I og med at Folketinget har vedtaget en lov ang. indefrysningsordningen, så må svaret være ”ja, det er lovligt”.

Hvorfor kan det tvungne lån ej betales før 2020?

Faktisk så kan lånet tidligst betales tilbage i 2021 og det kræver en ny lov, som endnu ikke er vedtaget i Folketinget. Det forventes den at blive i efteråret 2018. Spørgsmål om, hvorfor loven er lavet, så indefrysningsbeløbet ikke kan tilbagebetales før, må vist rettes til Skatteministeriet.

Hvis en borger er utilfreds, hvordan skal denne så forholde sig?

I og med at det er en lov vedtaget af Folketinget og udarbejdet af Skatteministeriet, så må klager rettes til Skatteministeriet.

 

Leave a Reply