Alexander von Oettingen bliver ny rektor ved UC SYD

0
63

Efter en grundig rekrutteringsproces har UC SYDs bestyrelse i dag besluttet, at prorektor Alexander von Oettingen med virkning fra 1. juni tiltræder stillingen som rektor ved UC SYD, den største uddannelses- og vidensinstitution i Syd- og Sønderjylland.

Foto: UC Syd

– Alexander brænder for og har et tæt kendskab til professionshøjskolesektoren og har gennem de seneste 20 år været en aktiv del af UC SYD. Først som underviser, så som leder, udviklingschef og -direktør og siden 2015 som prorektor ved UC SYD, fortæller bestyrelsesformand Stephanie Lose.

Alexander von Oettingen vil i perioden fra den 22. martsog til den 31. maj være fungerende rektor ved UC SYD.

– Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige den afgående rektor Birthe Friis Mortensen mange tak for et godt samarbejde og for den store indsats, hun har ydet som UC SYDs rektor i de seneste ni år. Birthe Friis Mortensen har leveret flotte resultater og har stået i spidsen for en god og positiv udvikling for UC SYD, siger bestyrelsesformand Stephanie Lose.

– Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Alexander von Oettingen og ønsker ham held og lykke med at føre UC SYD ind i næste udviklingsfase i samarbejde med ledelse og medarbejdere, slutter Stephanie Lose.

Fakta om UC SYD

Professionshøjskolen UC SYD er den største videregående uddannelses- og vidensinstitution i Syd- og Sønderjylland. Vi uddanner lige nu ca. 6.500 studerende på 17 grunduddannelser. De fire største uddannelser er lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne.

UC SYDs efter- og videreuddannelse udbyder en lang række diplom- og akademiuddannelser. Samtidig forsker UC SYD i professionernes felter og driver udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og på sygehuse. Sammenhængen mellem uddannelse, forskning og udvikling er et vigtigt pejlemærke for UC SYD. Der er cirka 700 ansatte på fire campusser i Esbjerg, Haderslev, Aabenraa og Kolding. Læs mere på ucsyd.dk.

Leave a Reply