Borgere i Esbjerg Kommune, som er bevilget praktisk hjælp, og som hidtil har valgt at bruge ABC Rengøring, får fremover hjælpen leveret af Privatplejen Esbjerg ApS.

ABC Rengøring har fra 1. januar 2022 overdraget deres rengøringsaktiviteter til Privatplejen Esbjerg ApS. De borgere i Esbjerg Kommune, som er bevilget praktisk hjælp, og som indtil nu har fået rengøring fra firmaet ABC Rengøring, vil derfor fremover i stedet få hjælp fra Privatplejen.

– Som kommune er det vores opgave at sikre, at alle de ca. 750 borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, og som frem til nu har valgt at bruge den private leverandør ABC Rengøring, fortsat kan få leveret den hjælp, som de er bevilget. Med Privatplejen Esbjergs overtagelse af rengøringsopgaven forventer vi, at de berørte borgere vil mærke så lidt til leverandørskiftet som muligt, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

I praksis bliver ændringen for borgerne nemlig ikke så stor:

– Vi vil bestræbe os på, at det bliver de samme medarbejdere som hidtil, der kommer hos borgerne, og at de vil få den samme hjælp, som de hidtil er visiteret til, siger regionschef i Privatplejen Esbjerg ApS, Maj-Britt Thomsen.

Altid muligt at skifte leverandør

Alle borgere, som er bevilget praktisk hjælp fra kommunen, og som hidtil har fået rengøring fra firmaet ABC Rengøring, får et brev fra kommunen om den nye leverandør af rengøring.

Hvis man som borger ønsker at fortsætte med den nye leverandør, behøver man ikke at gøre noget.

Ønsker man at skifte leverandør af de bevilgede ydelser, er det altid muligt ved at kontakte kommunens Visitation.

Leave a Reply