I perioden har politiet gennemført i alt 738 visitationer.

Foto: Yesbjerg/Adobe

Visitationerne har resulteret i følgende:

• En sag vedrørende fornærmelig tiltale mod politimand

• 20 færdselssager (1 x § 53, 9 x §54, 4 x kørsel uden førerret, 1 x kørekort ej medbragt, 2 x ikke opfyldt oplysningspligt, 1 x mangler ved køretøj, 2 x kørsel i  frakendelsestiden)

• 1 konfiskation jf. straffelovens § 77A (skudsikker vest)

• 77 sager om lov om euforiserende stoffer

• 19 våbenlovssager

• 8 knivlovssager

• 1 sag vedrørende brud på ordensbekendtgørelsen

• 1 sag om lov om forbud mod visse dopingmidler

• 34 års fængsel

Status pr. 17. december i forhold til antallet af fængslede.

• 26 bandemedlemmer er fængslede

• 15 dømte medlemmer og relaterede har fået straffe på indtil videre 34 års fængsel. Flere domme anket

• En person udvist for bestandig

• To personer udvist betinget.

• 5 personer idømt opholdsforbud efter straffelovens paragraf 79a – henholdsvis 3 x 1 år, 1 x 4 år og 1 x 6 år

Leave a Reply