Syd- og Sønderjyllands Politi analyserer alle trafikdrab, sætter ind med forebyggende indsatser og samarbejder med kommuner og Vejdirektoratet for at bringe antallet af dræbte ned.

18 mennesker mistede livet i den syd- og sønderjyske trafik i 2021. Det viser en ny rapport, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi har analyseret 17 ulykker, der sidste år resulterede i 18 trafikdræbte.

På landsplan er antallet af trafikdræbte faldet fra 2020 til sidste år. I Syd- og Sønderjylland ligger antallet i 2021 på samme niveau som i 2020.

”Hver eneste trafikulykke er en ulykke for meget og de alvorlige ulykker har meget store menneskelige omkostninger. Vi tager forebyggelsen meget alvorligt og arbejder målrettet på at bringe antallet af ulykker ned”, siger leder af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi vicepolitiinspektør Knud Reinholdt.

I fem af de 17 ulykker sidste år i Syd- og Sønderjylland var spiritus eller stoffer involveret. Generelt er de hyppigste årsager til trafikdrab spiritus- og narkokørsel, uopmærksomhed og for høj fart. I forhold til hastigheden på vejnettet har Syd- og Sønderjyllands Politi udpeget syv fokusstrækninger og tre højhastighedsstrækninger, hvor færdselspolitiet gennemfører ekstra mange fartkontroller.

”Vi sætter ind både generelt og specifikt for at få både gennemsnitsfarten, tophastighederne og den procentvise overskridelse bragt ned. Analysearbejdet viser, at høj fart er en medvirkende årsag i omkring halvdelen af ulykkerne, så farten er en væsentlig faktor”, siger Knud Reinholdt, der fortæller, at politiet med jævne mellemrum gennemfører kampagner med fokus på uopmærksomhed og på sprit- og narkokørsel.

Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder derudover sammen med politikredsens otte kommuner og Vejdirektoratet om at bringe antallet af trafikdræbte ned.

”Der bliver lavet en detaljeret gennemgang af alle dødsulykker, og ud fra resultaterne arbejder vi sammen med vejmyndighederne om at finde vejtekniske løsninger, som eksempelvis rundkørsler, hvis det kan forebygge ulykker og dermed højne trafiksikkerheden. Der er stor fokus på de sorte pletter i politikredsen, hvor der sker flest ulykker”, fortæller færdselslederen.

De unge under 30 år og de ældre over 70 år er overrepræsenterede i de 17 dødsulykker. Kun tre af de 18 dræbte var mellem 30 og 70 år. I fem af ulykkerne kom en bilist af ukendte årsager over en den modsatte kørebane. I andre fem tilfælde overså en bilist en anden trafikant i forbindelse med svingning.

”Vi vil have antallet af trafikdræbte længere ned og arbejder derfor både med at ændre trafikanternes adfærd og samarbejder med andre myndigheder om at sikre, forbedre og vedligeholde vejene”, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt.

Leave a Reply