Vindmøllefabrik på Esbjerg Havn – milliardinvestering på vej til Vestjylland

0
130

Lokalt Folketingsmedlem: Esbjerg Havn styrker sin position som grøn vækstdynamo.

Foto: Christina Simonia Straarup

Esbjerg Havn har i mange år spillet en nøglerolle i den grønne omstilling og især indenfor vindmøller, hvor Esbjerg Havn er Nordeuropas største udskibningshavn for havvind. Esbjergs lokale folketingsmedlem Anders Kronborg (S), som også er medlem af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, forudser, at nyheden om milliardinvesteringen fra den nordiske infrastrukturfond Infranode vil fremtidssikre og skabe en helt ny ære for Esbjerg Havn.

”Det er ikke bare positivt for Esbjerg-området, men positivt for hele Danmark og den grønne omstilling, at Esbjerg Havn har fundet en stærk partner med stor indsigt i energiområdet. Vi må ikke undervurdere betydningen af, at Esbjerg Havn kan blive ved med at være et knudepunkt for havvind.” 

”At få skabt fabriksfaciliteterne indenfor vindenergien på havneområdet vil bidrage positivt til udviklingen for havvind i Nordsøen, og vi må bare erkende, at mølledelene bliver så store, at de ikke alle kan fragtes på vejene i fremtiden”, siger Anders Kronborg, der allerede tilbage i februar offentligt roste Esbjerg Havns planer for en vindmøllefabrik, hvor det nuværende kulkraftværk er beliggende og om få år skal rives ned.

Socialdemokratiet fremlagde før valget en ambition om, at Danmark igen skal være et grønt foregangsland og at man ville gøre den danske del af Nordsøen til et ’Silicon Valley for havvind’. Den ambition har også optaget Anders Kronborg meget i Folketinget.

”Jeg har naturligvis haft planerne for en vindmøllefabrik med på Christiansborg. Uanset om det er vores klimaordfører eller havneordfører, jeg snakker med om visionerne, så møder planerne ros, anerkendelse og begejstring. Der er ingen tvivl om, at man på Christiansborg er opmærksom på Esbjerg Havns centrale og vigtige betydning for at lykkes med flere vindmølleparker”, lyder det fra Anders Kronborg.

Med udsigt til op mod 2000 nye jobs, kan det socialdemokratiske lokale folketingsmedlem ikke få armene ned. Anders Kronborg mener, det er med til at understrege, at netop investeringer i den grønne omstilling er med til at skabe vækst og nye arbejdspladser. 

”Der er ingen tvivl om, at den grønne energi er krumtappen i at skabe vækst og nye jobs. Esbjerg Havn viser om nogen det store vækstpotentiale, der er i den grønne omstilling”, siger Anders Kronborg. 

Det lokale folketingsmedlem i Esbjerg har også kun roser til overs for havnens ledelse, fordi de har udvist rettidig omhu, siger han.

”Når vi har en regering og et stort flertal i det danske parlament for at have enorme ambitioner på klimaområdet, så er det rettidig omhu at sikre en ordentlig infrastruktur i Danmarks Energimetropol, så investeringerne og arbejdspladserne bliver i Danmark. Esbjergs virksomheder er enormt innovative, og de vil i den grad kunne understøtte havnens visioner og de mange nye grønne arbejdspladser”, slutter en glad og optimistisk Anders Kronborg.

For yderligere kommentar, kontakt: 61625851

(vedlagt er et billede som frit kan bruges. Anders Kronborg på Esbjerg Havn i sommeren 2019)

Med venlig hilsen

Anders Kronborg

MF, Socialdemokratiet

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

S-ordfører for Landbrug, Fødevarer og Dyrevelfærd.

Medlem af Folketinget (S)

Christiansborg

1240 København K

Tlf.   +45 3337 5500

Dir.   +45 3337 4035

Anders.Kronborg@ft.dk

www.ft.dk

Leave a Reply