Da Esbjerg Kommune i december skriftligt gav den 27-årige udviklingshæmmede Nikolaj afslag på fortsat ledsagerordning, skete det i upassende formuleringer, som ikke gav mening for Nikolaj som modtager. Det konkluderer Social & Arbejdsmarkedsudvalget efter at have kigget nærmere på sagen. Den ansvarlige forvaltning er enig.    
Kommunikationen har ikke været god nok fra Esbjerg Kommune til den 27-årige udviklingshæmmede Nikolaj og hans familie, som i december fik afslag på, at Nikolaj fortsat kan få hjælp af en ledsager til forskellige aktiviteter uden for sit kommunale bosted. Det signal er vigtigt for politikerne i Social & Arbejdsmarkedsudvalget at sende, efter at de tirsdag drøftede sagen.

Forvaltningen Borger & Arbejdsmarked støtter op om udvalgets vurdering.   “Vi har haft en lang snak om sagen i udvalget, og både fra politisk side og i forvaltningen er vi enige om, at afslaget til Nikolaj blev forklaret på en dårlig måde. Den gode og meningsfulde dialog er afgørende for tilliden og trygheden i relationen mellem kommunen og borgeren, og det vil vi være meget opmærksomme på at gøre bedre fremover”, siger Henrik Vallø, formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.  

På baggrund af sagen har udvalget besluttet at sætte de næste måneder af til en grundig drøftelse af, hvor serviceniveauet for ledsagelse i Esbjerg Kommune skal ligge. I den periode bliver revurderingen af bevillinger til ledsagelse derfor sat på pause. Det betyder, at der ikke bliver truffet nye afgørelser for borgere, der allerede har en ledsageordning, mens nye ansøgninger bliver behandlet som normalt.  

Tirsdag aften mødes Esbjerg Kommune med Nikolaj og hans familie for at drøfte en løsning for Nikolaj.    

Leave a Reply