UC SYD inviterer disse dage til Professionsfestival

0
193

UC SYD åbner dørene den 9. og 10. september for alle interesserede til to dage med faglige oplæg, foredrag, politiske debatter, musik, kunst og kultur. Det skal alt sammen skabe oplysning, debat, inspiration, refleksion og meget mere.

Campus Esbjerg bygninger maj 2018 (5).jpg
Foto: UC Syd

Se program for alle UC SYDs campusser her: professionsfestival.dk.

I Sydjylland indtager UC SYD positionen som en oplysende, debatterende, værdiskabende og kulturbærende uddannelses- og vidensinstitution. Det er en rolle, uddannelsesinstitutionen tager alvorligt – og for at understrege det, inviterer UC SYD alle studerende, medarbejdere, borgere fra lokalsamfundet og UC SYDs mange samarbejdspartnere til en fælles dialog om vores uddannelser og deres rolle i vores samfund.

Fundament under vores velfærd

UC SYD uddanner unge mennesker til vigtige professioner – lærer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og mange flere, vi efter- og videreuddanner, vi forsker, og vi bringer ny viden i spil.

De professioner, vi uddanner til, udgør fundamentet under samfundets udvikling og velfærd. De er udtryk for en måde at organisere et samfund på og for værdier som omsorg, pleje, inklusion, læring, leg, udvikling og anerkendelse.

Værdier under pres

– Det er grundlæggende værdier, men det er også værdier, som kan være under pres, siger Alexander von Oettingen og fortsætter:

– Hvem skal have adgang til hvilke ydelser? Skal alle have adgang til alle ydelser? Er der varme hænder nok til alle, der har behov, uanset hvor de bor? Hvornår er normeringerne i vores daginstitutioner gode nok? Og hvem tager sig af de borgere, som er udsatte og lever på kanten af samfundet?

Bag alle disse spørgsmål ligger væsentlige opfattelser af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det, men spørgsmålene afspejler også dilemmaer, politiske prioriteringer og kampen om de rette definitioner.

– Og det er dem – værdierne, dilemmaerne og uenighederne om de rigtige definitioner – vi med Professionsfestivalen vil have frem i lyset, fortsætter han.

– Vi vil skabe debat og diskussion, og vi vil i dialog med vores studerende, borgere i nærområdet og alle, vi samarbejder med – kommuner, region, virksomheder. For vi har brug for en lokal og regional debat om de værdier og opfattelser, der er grundlæggende for vores velfærd – og vi har brug for en debat om, hvordan værdierne og vores velfærdssamfund i kraft af udviklingen vil forandre sig de kommende år.

Leave a Reply