Team Esbjerg har i dag indbragt afgørelsen af protestsagen efter kampen mod Herning-Ikast Håndbold i kvartfinalen i Santander Cup 19. september for Håndboldens Appelinstans.

Grafik: Yesbjerg

Sagen vedrører to centrale afgørelser truffet af kampens dommere og kampobservatøren i det sidste minut:
I tiden 59:25 mister Team Esbjerg muligheden for at tage en timeout, da lyden fra den elektroniske timeout-knap påviseligt er forsinket imellem to og tre sekunder. I de sekunder mister Team Esbjerg boldbesiddelsen og dermed retten til timeouten.
I tiden 59:46 er Team Esbjerg atter i boldbesiddelse, og cheftræner Jesper Jensen tager en timeout. Mens den afvikles, nærlæser dommere og kampobservatør ligareglementet og vender efter timeoutens afslutning tilbage til Jesper Jensen og meddeler, at timeouten ikke var berettiget. Dommerne tildeler Herning-Ikast et straffekast, som holdet scorer på og afgør kampen.
DHF’s regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, påpegede i et høringssvar fire dage efter kampen, at kampobservatørens afgørelse af, at den sidste timeout ikke var berettiget, var i strid med Ligareglementet og spillereglerne. I stedet for et straffekast imod sig burde Team Esbjerg have haft boldbesiddelsen ved stillingen 25-25 og med 14 sekunder igen.

Vi indbringer sagen for Håndboldens Appelinstans, fordi vi ønsker sportens højeste myndigheds vurdering af en afgørelse, som vi finder urimelig og unfair. Afgørelsen fra disciplinærinstansen strider mod det grundlæggende princip, at håndboldkampe skal afgøres på banen. Når et dommerpar og en kampobservatør ikke er vidende om reglerne, må det ikke få den konsekvens, at et hold i boldbesiddelse, som berettiget tager en timeout 14 sekunder før tid, mister bolden og får et straffekast imod sig, siger cheftræner Jesper Jensen.
Disciplinærinstansen afviste efterfølgende at realitetsbehandle den sidste episode, da der efter dens opfattelse ikke var indgivet en formel protest. Jesper Jensen protesterede i to omgange over for dommere og kampobservatør og gentog sin protest til dommerbordet, hvor han anførte, at han var berettiget til at holde den sidste timeout.
Af tv-optagelser fremgår, at den ene dommer siger til Jesper Jensen: ”Vi kan ikke bruge det nu – den bliver vi nødt til at tage bagefter – jeg giver dig ret.” Det tager Jesper Jensen til indtægt for, at den nedlagte protest er modtaget og efterfølgende vil blive behandlet. Det burde aldrig være nået så vidt, for Team Esbjerg var ifølge DHF’s regelfortolker berettiget til timeouten.

Ankeskrivelsen er udfærdiget af advokat Lars Hilliger, der er specialist i sportsret, og han anfører, at ”den fejlagtige regelanvendelse med som minimum rimelig sandsynlighed havde en direkte og kampafgørende indflydelse til skade for Team Esbjerg”.
Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, anfører, at appellen sker af hensyn til både Team Esbjergs cheftræner, spillere og dansk håndbold som helhed.

 • Vi mener ikke, at dansk håndbold kan leve med en sådan afgørelse. Hverken de mange tilskuere i hallen eller seerne ved tv-skærmen kan begribe kampobservatørens beslutning. DHF burde have taget ansvar for, at de folk, der sendes ud i hallerne, dommere og kampobservatør, skal være klædt på til at træffe rigtige afgørelser. I stedet lader de vores cheftræner stå tilbage som den, der har fejlet. Det er ikke fair, for i realiteten forholder det sig stik modsat, siger Bjarne Pedersen.
  Dokumentation:
  DHF’s Jørn Møller Nielsen vurderer i et høringssvar 23. september, at da der ikke findes tv-billeder, der godtgør, at Jesper Jensen har taget den første timeout i slutminuttet rettidigt, er det et dommerskøn, at Team Esbjerg mister en timeout. Han skriver derefter:
  ”Holdet har herefter en Team Time Out tilbage, som holdet jf. spillereglerne og ligareglementet frit kan anvende til enten en Team Time Out eller en challenge.
  15 sekunder før tid anmoder holdofficial A fra Esbjerg (Jesper Jensen, red.), mens hans hold er i boldbesiddelse ved stillingen 25-25, om en Team Time Out.
  Såfremt anmodningen rent faktisk sker, mens hans hold er i boldbesiddelse, er denne Team Time Out berettiget og skulle være givet.
  Observatøren meddeler dog, at TTO ikke er berettiget, idet holdet kort forinden havde mistet en Team Time Out og derfor ikke kunne få en under henvisning til reglerne omkring kun en TTO inden for kampens sidste 5 minutter. Han tildeler HIH et straffekast.
  Denne afgørelse er i strid med ligareglementet og spillereglerne. Team Esbjerg skulle have været tildelt en Team Time Out, og spillet skulle have været genoptaget med et frikast til Team Esbjerg med ca. 15 sekunder tilbage af kampen.”
  Denne del af høringssvaret fremgår ikke af afgørelsen fra DHF’s disciplinærinstans traf 3. oktober.

Leave a Reply