10 ud af de 12 sydjyske borgmestre med Esbjerg Kommunes Jesper Frost Rasmussen i spidsen frygter, at den nye delaftale på beskæftigelsesområdet ”En styrket og forenklet ungeindsats” vil sende en stor gruppe af udsatte og sårbare unge ud af arbejdsmarkedet.

Foto: Esbjerg Kommune

”Vi frygter for de urimelige konsekvenser den her aftale har for de unge. Med den her delaftale klipper regeringen kommunerne med et stort millionbeløb, så vi reelt ikke har andre muligheder end at skære ned på ungeindsatsen, hvis ikke vi vil lade andre velfærdsområder finansiere Arne-pensionen,” konstaterer Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Derfor har borgmestrene i dag sendt et fælles brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor de beder ministeren om at sætte lovgivningen om den nye delaftale af beskæftigelsesindsats ”En styrket og forenklet ungeindsats” på pause.

”Det her er bare starten, vi er derfor stærkt bekymret for, hvad regeringens kommende delaftaler vil indebære for kommunerne og de borgere, som er i kontakt med landets jobcentre. Vi håber derfor, at ministeren vil lade os få foretræde for udvalget,” forklarer Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune.

Mister en særlig indsats

Borgmestrene er slet ikke enige i, at Aftalen om ret til tidlig pension skal finansieres ved at skære i beskæftigelsesindsatsen for de unge, som der lægges op til i den nye delaftale:

”Indsatsen for unge er særlig, da den ikke alene handler om at få den unge ud af sin aktuelle ledighed, men også i høj grad handler om, at den unge får grundlagt en solid og langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at de unge får den indsats, de har behov for,” forklarer Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Derfor har borgmestrene også bedt beskæftigelsesministeren om at få foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at give et dybere indblik i deres bekymringer for delaftalens konsekvenser.

Udover Esbjerg og Vejles borgmestre har følgende borgmestre skrevet under på brevet: Varde, Vejen, Billund, Tønder, Aabenraa, Fanø, Kolding og Haderslev.


FAKTA

DELAFTALENS KONSEKVENSER
Helt konkret vil delaftalens reduktioner medføre, at:

  • Kommunernes aktiveringstilbud begrænses betydeligt, hvilket betyder færre pladser i tilbud med uddannelses- og jobsigte.
  • Stillinger, som i dag bruges til både at aktivere og støtte de unge ledige, afvikles.
  • Kommunernes mulighed for at tilbyde forskellige aktiviteter, som er målrettet de unges forskelligartede behov, forringes væsentligt.

Leave a Reply