Syd- og Sønderjyllands Politi reagerer på skarp kritik i dokumentarserie

0
194

Dokumentarserien omhandler fire hændelser tilbage i 2021 og stiller spørgsmål til politibetjentes adfærd, ikke mindst om det har været nødvendigt at benytte magt i forbindelse med anholdelser.

Syd- og Sønderjyllands Politi bliver udsat for omfattende kritik i forbindelse med dokumentarserien ”Tragedien i Tjæreborg”, der bliver vist på TV2 i aften og de efterfølgende to onsdage. 

Dokumentarudsendelserne omhandler fire hændelser tilbage i 2021 og stiller spørgsmål til politibetjentes adfærd, ikke mindst om det har været nødvendigt at benytte magt i forbindelse med anholdelser.

Blandt de fire sager er en anholdelse af en polsk chauffør den 25. marts 2021 i Tjæreborg, hvor personen efterfølgende afgår ved døden.

Hændelsesforløbet har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvor Statsadvokaten i Viborg har afgjort, at der ikke har været grundlag for at rejse sigtelse mod nogen betjente i sagen. Rigsadvokaten har efterfølgende stadfæstet afgørelsen.

I enkelte tilfælde rækker dialogen ikke

Politidirektør Frits Kjeldsen understreger, at uanset sagens juridiske udfald er der altid tale om et tragisk hændelsesforløb, når en person dør i politiets varetægt.

Politiet løser hver dag rigtig mange opgaver i god dialog med borgerne. I enkelte sager rækker dialogen desværre ikke. Her kan det være nødvendigt at anvende magt for at gennemføre en anholdelse. 

– Det er naturligvis aldrig et mål, at nogen skal komme til skade i forbindelse med en anholdelse, understreger politidirektør Frits Kjeldsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der også har forståelse for, at denne type anholdelser set udefra kan virke meget voldsomme.

Han fremhæver desuden, at betjentene på et gerningssted i mange situationer må handle på baggrund af et skøn – og kun har kort tid til at træffe afgørelse om, hvordan en opgave skal løses. 

– Jeg har stor tillid til vores medarbejdere, der ofte skal handle nu og her på et grundlag, der ikke nødvendigvis er fuldt belyst. Samtidig gør vi meget for at drage læring ud af de situationer, hvor vi måske ikke opnår det resultat, som vi havde forventet. Det er altid tragisk, når personer kommer til skade i forbindelse med anholdelser, og det er sager, vi tager meget alvorligt, pointerer politidirektøren.

Han peger i den forbindelse på, at politiet altid har et skærpet fokus på håndteringen af voldelige og udadreagerende personer, hvor det er nødvendigt at lejre dem på maven i forbindelse med anholdelse. 

Uddannelse i politiets magtanvendelse finder løbende sted på både politiskolen og i politikredsene.

Ikke grundlag for at udtale kritik i andre sager

Politiklagemyndigheden har også behandlet klagesager i forbindelse med de andre hændelser, der er omtalt i dokumentarserien. Og myndigheden har i samtlige sager ikke fundet grundlag for at udtale kritik af politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har medvirket i et timelangt interview med produktionsselskabet Monday i forbindelse med deres dokumentarudsendelse. Politikredsen har ikke kunnet gå ind i enkeltsager, men har givet oplysninger om, hvordan politiet arbejder, herunder de vilkår, der gør sig gældende for politiets medarbejdere, når de løser akutte opgaver. 

Dette interview er – ud fra de oplysninger vi har modtaget fra produktionsselskabet – i helt overvejende grad udeladt af dokumentarudsendelsen.

Politikredsen har også stillet op til interview med TV2 Nyhederne m.fl. om indholdet af dokumentarserien.

Politiets indsats i forbindelse med slagsmål på værtshus i Esbjerg

Blandt de øvrige hændelser, som dokumentaren omtaler, er politiets indsats i forbindelse med slagsmål og uro på værtshuset Stalden i Esbjerg den 26. juni 2021.

Syd- og Sønderjyllands Politi har gennemgået det videoovervågningsmateriale fra værtshuset, som har været tilgængelig i forbindelse med efterforskningen, med produktionsselskabet. 

Dette er gjort for at give en nuanceret beskrivelse af det umiddelbare hændelsesforløb forud for anholdelsen, hvor der bliver kastet en flaske fra en af personerne, der er involveret i slagsmålet.

Der er således et forløb forud for anholdelsen, som ikke fremgår af dokumentaren, og som muligt kan nuancere forløbet.

I alt bliver ni personer anholdt i forbindelse med hændelsen.

Blandt de anholdte var en kvinde, som blev sigtet for at begå vold mod en politimand.

Efterforskningen har dog vist, at der ikke har været grundlag for at opretholde sigtelsen, og politikredsen har på den baggrund selv indstillet til Statsadvokaten, at sigtelsen blev frafaldet og sagen dermed lukket.

Leave a Reply