Teknik & Byggeudvalget har bedt om at se, hvordan den kommende supercykelstibro mellem Jernbanegade og Exnersgade i Esbjerg kan tage sig ud. Med udvalgets accept arbejdes der nu videre med udgangspunkt i de seneste visualiseringer af supercykelstibroen

Teknik & Byggeudvalget blev fredag formiddag orienteret om, hvordan projektet med en supercykelstibro fra Exnersgade til Jernbanegade skrider frem. Her blev materialet med visualiseringerne af den nye bro kigget igennem af udvalgets medlemmer. Broens udseende henter inspiration fra banegårdsterrænet, og materialer og farver afstemmes i forhold til de eksisterende omgivelser.

“Der stilles på forhånd mange krav til projektet, og det er naturligt at se på, hvordan kravene kan spille sammen med udformningen. Derfor har vi i udvalget bedt om at se, hvordan funktionalitet og det arkitektoniske kunne løses på en tilfredsstillende måde, så broen fremstår som en helhed på trods af meget forskellige nedslagsløsninger i henholdsvis Exnersgade og Jernbanegade og højdekravet fra BaneDanmark pga. elektrificeringen af banen”, siger Henning Ravn, næstformand for Teknik & Byggeudvalget.

Supercykelstibroen er en del af den kommende supercykelstiforbindelse mellem Østerbyen og Midtbyen, som gør det nemmere og hurtigere for cyklister at bevæge sig mellem bydelene. At broforbindelsen krydser jernbanesporene komplicerer projektet, og projektet vil kræve en endelig godkendelse af BaneDanmark. Den godkendelsesproces forventes i begyndelsen af 2019.

Visualiseringen af supercykelstibroen viser en en 5,8 m bred stibro der på strækningen over selve banen opdeles i en separat gangsti og dobbeltrettet cykelsti. Opdelingen sker ved en bærende gitterbjælke. Denne løsning sikrer, at der senere kan laves trappeadgang til perronerne, hvis BaneDanmark ønsker det.

Ved tilslutningen til rullerampe på Jernbanegadesiden etableres et fællesstiområde, som skal benyttes af cyklende og gående. På Exnersgadesiden fortsætter den dobbeltrettede cykelsti ned af en 3,1 m bred “sneglerampe”. Fodgængere får mulighed for at tage trappen ned.

I Exnersgade etableres der p-pladser, som reserveres til rejsende med kollektiv trafik. Muligheden for at lave en trappeforbindelsen fra broen det nye biografcenter undersøges i samarbejde med biografcentret, som skal betale for løsningen.

Leave a Reply