Sundhedsstyrelsen gør status ved indgangen til 8. epidemiuge

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag den sjette statusrapport om COVID-19 epidemien.

Foto og kilde: Sundhedsstyrelsen

Vi har over de seneste tre uger set et faldende smittetryk, og at epidemien er bøjet af. Ved indgangen til den 8. epidemiuge har vi fortsat kontrol over epidemien i Danmark. Det er forudsætningen for at kunne foretage og fortsætte en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet.

Danmark er i første fase af en kontrolleret genåbning af samfundet. Fokus er fortsat at sikre, at genåbning af samfundet og aktivitetsomlægningen af sundhedsvæsenet sker sikkert og trygt. På samme tid bliver grundstenene lagt til en langsigtet sundhedsfaglig indsats under COVID-19.

Efter en nedlukning af dele af samfundet er der blandt mange udviklet en forståelse for, at de forebyggende indsatser er nødvendige, men der er også nogle, der har udviklet et højt bekymringsniveau, som kan medføre unødig isolation.

”Bekymring og frygt for smitte med COVD-19 har fyldt meget, og vi kan mærke, at det særligt fylder her under genåbningen. Uvisheden om, hvordan man sikrer sig selv og sine nære mod smitte fylder af gode grunde, men det er vigtigt, at bekymringen ikke tager overhånd. Husker man god håndhygiejne, holder afstand og følger Sundhedsstyrelsens generelle råd, kan man langt hen ad vejen forebygge smitte, og det vil på den måde for de fleste være trygt at bevæge sig ud,” siger centerchef Helene Bilsted Probst i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil i den kommende tid i endnu højere grad have fokus på at afhjælpe uvished og unødig høj bekymring. Det skal bl.a. ske ved vidensbaseret rådgivning samt gode og håndterbare anbefalinger, der er let omsættelige til hverdagslivet.

Nogle borgere kan være i øget risiko for at blive syge med COVID-19, og derfor skal der med genåbningen være en øget opmærksomhed på at beskytte disse borgere mod smitte.

”Det er vigtigt, at vi sikrer vores mest sårbare og udsatte borgere mod at blive smittet. Helt overordnet vil personer med særlig risiko stadig blive beskyttet mod smitte, ved at alle fortsat følger de generelle råd om håndhygiejne, afstand og isolation ved symptomer eller konstateret smitte, men der er også behov for, at vi intensiverer vores arbejde for at forebygge smittespredning på institutioner som plejehjem. Det kræver altså en indsats hos både befolkningen, personalet, beslutningstagere og myndigheder, når vi skal passe på vores sårbare borgere, og vi vil derfor i den kommende uge sætte fokus på vores alles ansvar i smitteforebyggelsen,” siger centerchef Helene Bilsted Probst i Sundhedsstyrelsen.

Leave a Reply