Esbjerg Kommunes otte folkeskoler og Esbjerg Ungdomsskole har netop fået bevilget ca. 1,7 mio. kr. i støtte fra EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ til projektet “Smart Kids Smart City”. Fokus ligger på innovation og bæredygtige løsninger med en europæisk dimension.

Arkivfoto: Yesbjerg

I de næste to år rykker Europa tættere på Esbjerg Kommunes folkeskoler og Esbjerg Ungdomsskole. Esbjerg Kommune har nemlig søgt og fået bevilget økonomisk støtte på ca. 1,7 mio. kr. gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Midlerne gør det muligt at sende lærere, pædagoger og ledere ud i Europa for at hente spændende viden og erfaring med hjem til de lokale folkeskoler til gavn for eleverne i projektet “Smart Kids Smart City”, som sætter fokus på innovation og bæredygtighed.

 

Udvikle fremtidens kompetencer

“Smart Kids Smart City” præsenterer eleverne for opgaver, som tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Ved hjælp af digitale metoder skal eleverne udtænke bæredygtige løsninger på forskellige praktiske udfordringer og derigennem udvikle kompetencer som samarbejde, kommunikation, kritisk tænkning og kreativitet, som også hører til de såkaldt 21st Century Learning Skills.

 

“Det er spændende og visionære tanker, der ligger bag projektet, som både kobler sig op på verdensmålene og understøtter vigtige kompetencer, som ruster eleverne til fremtiden. Samtidig giver midlerne fra Erasmus+ skolerne mulighed for at brede projektet ud og løfte læringen med et europæisk perspektiv”, siger formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen.

 

Forståelse for andre kulturer

På baggrund af støtten fra Erasmus+ er der planlagt 117 konkrete kurser og forløb i andre europæiske lande, som giver et kompetenceløft til deltagerne. Tanken er, at lærere, pædagoger og ledere herefter kan inspirere og dele deres erfaringer med kollegerne hjemme på skolerne, så det internationale perspektiv bliver synligt i klasseværelserne som en del af elevernes læring og forståelse af andre kulturer. På den måde bidrager projektets aktiviteter til at uddanne og forberede børn og unge til det internationale arbejdsmarked. Det danner samtidig en rød tråd til det internationale udsyn for erhvervslivet i Esbjerg Kommune.

Leave a Reply