Syd- og Sønderjyllands Politi har besluttet at forlænge den eksisterende visitationszone i Esbjerg i yderligere en måned.

Det sker i medfør af politilovens paragraf seks.

Formålet med forlængelse af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved så vidt muligt at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.

Visitationszonen omfatter et område afgrænset af E20 – Dokken – E20 – Adgangsvejen – H.E. Bluhmes Vej – Sædding Strandvej – Gudenåvej – Stenhuggervej – Smedevej – Sædding Ringvej – Gjesing Ringvej – Kjersing Ringvej og tilbage til E20 inklusive de nævnte gader.

Se også vedhæftede kort.

Forlænges en måned

Visitationszonen bliver forlænget fra og med lørdag den 17. november 2018 klokken 18.00 til mandag den 17. december 2018 klokken 18.00.

I zonen kan politiet foretage stikprøvevise visitationer af personer, genstande og køretøjer.

Anspændt situation

Visitationszonen blev oprettet den 17. august, og det er således tredje gang, at Syd- og Sønderjyllands Politi beslutter at forlænge visitationszonen.

Baggrunden for forlængelsen er den fortsat anspændte situation i Esbjerg mellem to lokale grupperinger. Politiet finder således stadigvæk våben i forbindelse med visitationerne.

Syd- og Sønderjyllands Politi er bekendt med forlydender om, at der for nyligt skulle være indgået en fredsaftale mellem de to grupperinger. En eventuel fredsaftale får dog ikke politikredsen til umiddelbart at ændre strategi i forhold til visitationszonen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har således ikke et entydigt billede af, at de to grupperinger reelt har sluttet fred.

Visitationszonen har til den 14.11. 2018 givet følgende resultater:

  • 619 visitationer
  • 19 våbenlovssager
  • 6 knivlovssager
  • 1 konfiskation jf. strfl. §77A (skudsikker vest)
  • 54 sager vedr. lov om euforisende stoffer
  • 13 færdselssager, heraf blandt andet seks §54 (kørsel under påvirkning af stoffer), tre kørsel uden førerret, en kørsel i frakendelsetiden.
  • 1 sag vedr. fornærmelig tiltale mod politimand
  • 1 sag vedr. ordensbekendtgørelsen.
  • 1 lov om forbud mod visse dopingmidler

Syd- og Sønderjyllands Politi dækker med områdecentre i Esbjerg, Haderslev og Sønderborg,  samt Udlændingekontrolafdelingen i Padborg den sydligste del af Jylland.

Leave a Reply