… og Sønderborg

Politiet konstaterer, at der har været færre overtrædelser og mindre uro efter nattelivszonerne blev indført for to år siden

Syd og Sønderjyllands Politi forlænger nattelivszonerne i Esbjerg og Sønderborg. Nattelivszonerne blev indført den 15. marts 2022 for en periode på to år.

”Det er vores opfattelse, at de nuværende nattelivszoner har en forebyggende effekt. Der har været færre sager end tidligere om eksempelvis overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven, ligesom der har været mindre uro og uorden siden nattelivszonerne blev indført”, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Siden en lovændring den 1. juli 2021 kan personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet i nattelivet, idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker og lignende steder mellem midnat og klokken 5.00. Forbuddet betyder også, at de dømte ikke må færdes i de nattelivszoner, som politikredsene har oprettet. Syd- og Sønderjyllands Politi har i perioden fra 1. juli 2021 til 31. december 2023 udstedt 70 opholdsforbud til 66 forskellige personer.

”Vi har besluttet at forlænge nattelivszonerne, fordi vi kan se, at der fortsat sker lovovertrædelser i nattelivet. I Esbjerg har vi derudover oplevet, at bandemedlemmer ved flere lejligheder har vist stor interesse for de mange beværtninger i Esbjergs nattelivszone, ligesom de færdes på gaderne omkring beværtningerne. Samtidig har zonerne haft en positiv effekt; i Sønderborg oplever vi, at kriminelle grupperinger er mindre fremtrædende end tidligere i det område, som er omfattet af nattelivszonen”, siger Frits Kjeldsen.

Opholder man sig trods opholdsforbud i en nattelivszone, kan man i førstegangstilfælde forvente en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage. Syd- og Sønderjyllands Politi har i perioden fra 1. juli 2021 til 31. december 2023 haft tre sager om overtrædelse af opholdsforbud.

”Det er vores oplevelse, at både restauratører og gæster i nattelivet er bevidste om konsekvenserne af at forøve vold og uorden inden for nattelivszonen. Nattelivszoner er med til at gøre det tryggere at færdes i byen. Zonerne påvirker ikke andre borgere, men er udelukkende et værktøj til at holde dømte kriminelle væk fra nogle af de steder, hvor flest mennesker går i byen i de sene aften- og nattetimer”, siger politidirektør Frits Kjeldsen.

Foreløbig gælder nattelivszonerne fra den 15. marts 2024 til og med den 14. marts 2026.

Leave a Reply