Hvordan skal Esbjerg Kommune stille sig i sagen omkring indholdet af PFAS/PFOS i spildevandet fra to lokale virksomheder.

Plan & Miljøudvalget har på et udvalgsmøde den 5. november godkendt, at RelyOn Nutec og Deponi Syd kan komme af med deres spildevand til Renseanlæg Øst, hvis virksomhederne kan reducere indholdet af PFAS/PFOS i vandet. Den teknik, som virksomhederne vælger at anvende, anser Esbjerg Kommune for at være den bedst tilgængelige teknik til at rense for PFAS/PFOS i de to tilfælde.

Det betyder, at virksomhederne vil kunne rense spildevandet, så det opfylder kravene, der stilles til drikkevand. Beslutningen betyder, at virksomhederne kan genoptage driften.

Et enigt udvalg fremfører, at beslutning har været svær at træffe. Selv om udvalget har sat et meget restriktivt krav, så vil spildevandet, efter det har været en tur gennem det offentlige rensningsanlæg, stadig være forurenet med PFOS i forhold til, hvad der må lukkes ud i Vadehavet. Det skal tilføjes, at der kommunen bekendt ikke er andre teknologier, der kan rense bedre.

Beslutningen var også svær, fordi en manglende stillingtagen ville føre andre miljømæssige konsekvenser med sig. Samtidig vurderes det, at der ikke er lovhjemmel til at meddele et standsningspåbud til de to virksomheder.

Opstår problemstillingen med andre virksomheder, har udvalget nu besluttet, at processpildevand skal renses ned til det kommende drikkevandskvalitetskriterie, såfremt det er muligt med den nu kendte teknologi.

Udvalget ser frem til, at Miljøstyrelsen kommer med et kvalitetskriterie for PFAS/PFOS i processpildevand. Udvalget har også valgt at sende de kommende afgørelser i høring hos Miljøstyrelsen.

Leave a Reply