Uddannelse i leg, kreativitet og læring sender legen til nye højder i Esbjerg Kommunes daginstitutioner. 50 pædagoger og de pædagogiske ledere har i samarbejde med LEGO Fonden netop afsluttet uddannelsesforløb, der sætter legen i centrum for børnenes udvikling.

Nu bliver der skruet endnu mere op for legen i Esbjerg Kommunes daginstitutioner. 50 pædagoger har nemlig fået diplom på, at de er eksperter i leg, kreativitet og læring. I samarbejde med LEGO Fonden har de i løbet af de sidste to år gennemført et diplommodul, der sætter legen i centrum for børnenes læring og udvikling. Samtidig har de pædagogiske ledere været på et kursusforløb med samme tema.

Det betyder, at pædagoger og ledere har fået nye perspektiver på børnenes leg og en masse værktøjer til at sætte leg i gang, selv være med eller bakke børnene op i deres egne lege. Undervejs har der været fokus på børnenes kreativitet, fantasi og nysgerrighed, lige som der er blevet stillet skarpt på, hvad legen betyder for børnenes sprog.

Teori og praksis

Undervisningen har været planlagt sådan, at deltagerne mellem dagene med teori har været hjemme i daginstitutionerne og arbejde med deres nye viden i praksis, og de har også sparret med hinanden og udvekslet erfaringer undervejs.

”For mig har forløbet bidraget til en større faglighed og nye perspektiver på legens og kreativitetens form, indhold og betydning. Det har sat en god faglig proces i gang i hele institutionen,” siger Lise Tambjerg, der er pædagog i daginstitutionen Norddalsparken i Esbjerg.

Legende tilgang til verden

De to forløb danner en rød tråd til Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik, hvor leg, læring og kreativitet netop er bærende elementer. Derfor glæder det formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, at pædagoger og ledere i daginstitutionerne er blevet endnu stærkere på det felt.

”Vi tror på, at den legende og kreative tilgang giver børnene et godt udgangspunkt, så de får mod på at gå ud i verden med nysgerrighed og tro på, at de selv kan være med til at skabe deres egne muligheder. De har selvfølgelig brug for, at der er voksne, som bakker op og skaber nogle rammer, de kan udvikle sig i, og derfor er det en stor fordel, at de dygtige medarbejdere og ledere i daginstitutionerne bygger på med kompetencer, der styrker børnenes leg, læring og kreativitet,” siger Diana Mose Olsen.

Leave a Reply