Mere end 5.200 personer, foreninger og virksomheder i Esbjerg Kommune har nu sagt ja til at blive demensvenner.

Foto: Yesbjerg / Adobe

Siden Esbjerg Kommune sammen med Alzheimerforeningen i starten af 2018 tog hul på kampagnen Demensvenner, er antallet af lokale demensvenner vokset støt til nu 5.236. Dermed er målet om mindst 5.000 lokale demensvenner, som kommunen og Alzheimerforeningen oprindeligt satte sig, mere end nået.

Esbjerg er blandt de kommuner, som har det højeste antal demensvenner, og samtidig den kommune i Danmark, hvor antallet af demensvenner er steget mest i løbet af 2018.

Øger viden om demens

– Jeg er virkelig glad for, at mere end 5.000 personer, foreninger og virksomheder her i vores kommune nu har valgt at sige ja til at blive demensvenner. Vi har brug for, at flest mulige er med til at bryde tabuer om demens og øge viden om demens, så mennesker med demens kan blive mødt med forståelse, hvor de færdes, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

For at mennesker, som er ramt af demens, f.eks. kan købe ind, bevæge sig rundt i byrummet og gå til fritidsaktiviteter på lige fod med andre, kræver det, at samfundet er klædt på til mødet med mennesker med demens, og det er der nu rigtigt mange, der er. Foruden privatpersoner tæller demensvennerne bl.a. medarbejdere ved Fanøfærgen og Arrivas busser, Esbjerg Kunstmuseum, Musikhuset Esbjerg, Vadehavscenteret, Svømmestadion Danmark, personalet i parker, 17 detailbutikker og en række gymnastik- og idrætsforeninger.

Bliv demensven, eller få besøg af en demensveninstruktør

Selvom målet om 5.000 lokale demensvenner nu er nået, er der fortsat plads til flere. Vil man være demensven, er det blot at gå ind på www.demensven.dk og melde sig til. Lokale foreninger og virksomheder kan også gratis få besøg af en demensveninstruktør.

Læs mere på: https://dinsundhed.esbjergkommune.dk/demensvenner

Leave a Reply